Skip links
View
Drag

Success Stories

Tags

MFEC คว้า 2 รางวัลจาก Veeam

ได้แก่ Best Partner of the Year 2022 “Rising Star” และ Value-Added Reseller “Gold Partner” ตอกย้ำความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าด้วยการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับระดับสากล การันตีด้วยฐานะพันธมิตรระดับ Gold Partner

MFEC

MFEC

MFEC ยกระดับระบบสอบออนไลน์นำร่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการสอบออนไลน์ ทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลเกิดการ Disruption ครั้งใหญ่ ปรับตัวให้เข้าสู่โลกดิจิทัลนำร่องพัฒนาระบบการสอบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายเทคโนโลยี เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อยกระดับระบบสอบออนไลน์ให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้สูงมากขึ้น MFEC ในฐานะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี จึงได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก AWS เข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมระบบการใช้งาน จากที่เคยรองรับผู้เข้าสอบจำกัดได้เพียง 5,000 คน ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถเปิดระบบสอบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศได้ถึง 20,000 – 30,000 คน นอกจากผลิตภัณฑ์จาก AWS แล้ว MFEC ยังมีทีมงานคุณภาพที่คอยช่วยดูแลควบคุมระบบการสอบให้ตอบสนองด้วยความรวดเร็ว และไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งานตลอดจนการดำเนินการสอบเสร็จสิ้น สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ email : partner@mfec.co.th

MFEC

MFEC

Tags

MFEC คว้าคะแนนการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยสามารถคว้าคะแนนการประเมินไปได้ถึง 100 คะแนนเต็ม การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากประสบกับสภาวะวิกฤต Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ทีมงานได้ยกระดับมาตรฐานการประชุมโดยใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของ MFEC ให้สอดคล้องกับวิถี New Normal โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับและหลักปฏิบัติของธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย

MFEC

MFEC

Tags

MFEC คว้ารางวัล Partner of the Year Award 2021 จาก UiPath

ในงาน UiPath TH Partner Gathering and Large Deal Enablement MFEC นำโดยคุณธเนศ เชี่ยวชาญลิขิต Business Service Management Manager และทีม BSM จาก MFEC ตบเท้าเข้ารับรางวัลในฐานะ UiPath Diamond Partner ที่พัฒนา RPA Platform และคุณภาพของทีมงานพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญในด้าน RPA มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นอีกรางวัลที่ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้าน RPA Solution ที่สามารถดูแล จัดการ ให้คำปรึกษา และพัฒนาโซลูชัน RPA ได้แบบครบวงจร ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลของ RPA Solution สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ps-bsm@mfec.co.th

MFEC

MFEC

Ngern Tid Lor Joins Force with Apigee and MFEC to Fully Enter the New Digital Platform

Ngern Tid Lor Company is preparing to introduce a new platform model using the Apigee system, which is an API Gateway, a Google’s product that handles various requests before delivering them to the application server. During this collaboration, Ngern Tid Lor Company has also partnered with MFEC Public Company Limited for the consultation, development, as well as setting up a comprehensive computer systems and information network for the new platform development.  Get to Know Ngern Tid Lor Company Ngern Tid Lor Company is a comprehensive loans business that uses vehicle license plates as collateral as well as an insurance brokerage with the most branches in Thailand. While this loans and insurance brokerage are the top business in Thailand, Ngern Tid Lor Company is also a part of MUFG, which is the largest financial institution in Japan and a leading financial institution group in the world as well.  Ngern Tid Lor’s

admin mfec

admin mfec

Playtorium’s Application on AWS

Playtorium Solutions as a Software Engineering and Business consulting company, provide a full spectrum of digital and IT solutions for customers. Playtorium have a potential, experienced, and committed team to work with customers with the motto “Speed x Quality”  Playtorium Solutions started in Software Quality Control, then registered as a company on December 15, 2016, that operates a full range of IT Solutions businesses including Software Development, Software Testing, Data Information, and Including ready-made software such as Ximpler (Moblie Automation Testing Tools) and Playlivery (food delivery platform).  Playtorium’s Application on AWS  – Online proctored exam by applying online meeting solution from Amazon Chime – Video recognition during exam sessions and Image recognition for authentication by Amazon In the future, Playtorium expects to apply AWS services and features to develop more products in a wider range of areas and business sectors. In accordance with MFEC, AWS solution partner, we provide support, technical consultant, and architecture design consultation for deliver best practice to customers.

admin mfec

admin mfec

Robinhood จับมือ Google Cloud และ MFEC

สร้าง “Super App” แรกในไทย ปลดล็อกโอกาสในการเติบโตรอบด้านสำหรับทุกฝ่าย  Robinhood ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารในกรุงเทพฯ และบริการด้านการเดินทางครบวงจรภายใต้ SCBX Group โดยมีบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ได้ประกาศเปิดตัวเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Google Cloud และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“MFEC”) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการสร้าง “Super App” ของประเทศไทยที่มอบโอกาสในการเติบโตรอบด้านให้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ไรเดอร์ส่งอาหาร รวมถึงผู้ใช้มากมายทั้งในและนอกเมืองใหญ่ Robinhood ปรับใช้นโยบายค่าคอมมิชชัน 0% เพื่อมอบส่วนแบ่งรายได้ที่มากขึ้นให้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและไรเดอร์ ซึ่งจะช่วยลดความยากลำบากทางการเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มในท้องถิ่นพบเจอในช่วงโควิด-19 และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคส่วนการท่องเที่ยวในประเทศ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยผลักดันรูปแบบธุรกิจของ Robinhood ปรับโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีขององค์กรให้ทันสมัย ยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยระบบอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และร่วมกันสร้างบริการดิจิทัลใหม่ต่อไป คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (Robinhood) กล่าวว่า “รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างของ Robinhood ช่วยให้เราสามารถสร้างรายได้จากบริการอิสระอื่นๆ เช่น การให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาในระบบนิเวศของเรา แทนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มจากเจ้าของโรงแรมและร้านอาหารขนาดเล็กซึ่งเป็นการตัดรายได้ของผู้ให้บริการเหล่านี้ การมีไรเดอร์ 30,000 รายที่รองรับร้านอาหาร 225,000 แห่งและโรงแรมอีก 16,000 แห่งอยู่ในแพลตฟอร์มทำให้ Robinhood กลายเป็นแอปพลิเคชันอาหารและการเดินทางที่ผู้ใช้ 2.8 ล้านรายเลือกใช้ เราร่วมมือกับ Google Cloud และ MFEC โดยหวังว่าจะต่อยอดผลตอบรับที่เพิ่มมากขึ้นบนแพลตฟอร์มของเราใน 20 เดือนที่ผ่านมา และเร่งขยายบริการสู่แวดวงการทัวร์ การเช่ารถ และการจองเที่ยวบิน รวมถึงบริการจัดส่งของชำและพัสดุด่วน โดย Super App ตอบสนองความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่จะสนับสนุนผู้ให้บริการขนาดเล็กและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า” คุณสีหนาท ล่ำซำ CEO ของบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์สจำกัด (Robinhood) กล่าวว่า “Robinhood เป็นแพลตฟอร์มที่ดำเนินการบนระบบคลาวด์มาโดยตลอด ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่เราเริ่มเห็นความต้องการบริการของเราเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ก็เป็นที่แน่ชัดว่าเราต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้เราเติบโตในแนวทางที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและยั่งยืน เราเลือก Google เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์สำหรับข้อมูลที่เหนือกว่า ซึ่งปราศจากการปล่อยก๊าซระหว่างดำเนินการ และมีประสบการณ์มากมายในการเชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการสร้างแพลตฟอร์มและระบบนิเวศแบบเปิดกว้าง ความสามารถเหล่านี้บวกกับความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานและการให้คำปรึกษาทางเทคนิคของ MFEC จะยกระดับความสามารถของเราในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมไปพร้อมๆ กับการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” โดยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะยึดพื้นฐานหลัก 5 ประการดังนี้ 1. การพัฒนาผู้ที่มีทักษะและวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม: Robinhood, Google Cloud และ MFEC จะสร้างศูนย์ส่งเสริมการใช้งานระบบคลาวด์ (CCoE) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ การจัดการข้อมูล และการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ทันสมัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่คล่องตัวในหน่วยธุรกิจของ Robinhood และเร่งสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พนักงานของ Robinhood จะได้ประโยชน์จากโปรแกรมการรับรองและการเพิ่มทักษะเฉพาะของ CCoE ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกับที่ Google ใช้เพื่อฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของตนเอง พนักงานเหล่านี้จึงมีความรู้ความสามารถเพียบพร้อมในการจัดการการติดตั้งใช้งานระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ รวมถึงใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก 2. การปรับปรุงคุณภาพของบริการดิจิทัล: การย้ายระบบลงในโครงสร้างพื้นฐานแบบคาร์บอนสมดุลที่รองรับการปรับขนาด ปลอดภัย และเปิดกว้างของ Google Cloud ทำให้ Robinhood สามารถให้บริการในระบบนิเวศของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและลดรอยเท้าคาร์บอนของภาระงานในทีมไอที จากนั้น CCoE จะใช้ประโยชน์จาก Microservices และการสนับสนุน Google Play Store ที่ขยายความครอบคลุม เพื่อให้แอปพลิเคชันของลูกค้าและไรเดอร์ของ Robinhood ยังคงมีประสิทธิภาพ เสถียร และใช้งานง่าย แม้ว่าจะมีการเพิ่มบริการใหม่ๆ และมีผู้ใช้ในปริมาณมากก็ตาม 3. การมีส่วนร่วมที่เจาะจงมากขึ้นของผู้ใช้: CCoE จะสร้างและจัดการเครื่องมือสำหรับข้อมูลอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี ML,

admin mfec

admin mfec

Possefy Group x MFEC

Possefy Group CO., LTD., is an OPPO Authorized Exclusive Distributor operating in more than 140 countries around the world. Possefy Group in Thailand was founded in 2009. Possefy needed to build connectivity between their company’s system in Thailand and factories abroad, providing billing reports tailored for each factory across the countries. After migrating to AWS, Possefy was able to save time and heavy-lifting for the IT Teams, enjoyed better speed and performance, and was able to manage billing operations with ease. MFEC provided consultation services and support to the customer in their digital transformation journey by migrating to AWS cloud. As a result, the Possefy team can rely on the five pillars of AWS – Operational Excellence, Security, Reliability, Performance Efficiency, and Cost Optimization, most effectively. The company has scheme to develop connectivity between company’s system in Thailand and foreign factories which cause us to require scalable infrastructure system, and Possefy Group

admin mfec

admin mfec

MFEC พัฒนาระบบ LINE API

MFEC ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ LINE API ที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่าง LINE Platform กับ Legacy System ของธนาคาร เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานจากลูกค้าของธนาคารจำนวนมาก ให้สามารถเข้ามาใช้บริการของธนาคารในการติดต่อและขอทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น ขอดูยอดเงินในบัญชีหรือบัตรเครดิตที่ผูกบริการไว้ได้ หรือการรับข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางธนาคารได้  โดยการพัฒนาระบบในครั้งนี้ MFEC ได้ใช้ LIFF (LINE Front-End Framework) พัฒนาในส่วนของหน้าบ้าน (Web View) ด้วยภาษา Vue.js และใช้ Spring Boot Framework พัฒนาในส่วนของหลังบ้าน (API Services) ด้วยภาษา Java โดยทำงานอยู่บน Container Platform และในส่วนของ Automate Tools ใช้ Jenkin ในการทำ Pipeline สำหรับกระบวนการทำ CI / CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) ทำให้การพัฒนาระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   คุณปัญญา พรขจรกิจกุล Business Unit Director ฝ่าย Digital Delivery จาก MFEC กล่าวว่า “ทันทีที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา เราก็รีบส่งทีม Fast Adoption of Solution and Technology (FAST) ซึ่งเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันไปให้บริการทันที โดยตอนนั้นเองเป็นช่วงที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ทีมงานตอนนั้นจึงต้องทำงานแบบ Work from Home แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดอุปสรรคแต่อย่างใดจนกระทั่งส่งมอบงานให้ลูกค้าได้สำเร็จและตรงเวลา”   คุณอนุชาติ อัศววิวัฒน์พงศ์   Business Unit Manager ฝ่าย Digital Delivery จาก MFEC กล่าวว่า “ในช่วงที่เราต้องพัฒนาระบบ LINE API ตอนนั้นเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างที่ทุกคนในทีมต้อง Work from Home ถือเป็นความท้าทายมาก ทีมงานจึงต้องมีการสื่อสารกันมากขึ้น โดยในแต่ละวันทางทีมจะมีการ Scrum งานทุกเช้าและเย็นเพื่อเป็นการอัปเดตกันสม่ำเสมอว่าใครกำลังทำอะไรอยู่บ้าง ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว หรือใครติดปัญหาอะไรหรือเปล่า เพื่อให้รู้สถานะของแต่ละคน และพยายามสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในภายหลัง และในที่สุดเราก็สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”   MFEC มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้พนักงานสามารถรับมือและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้า MFEC พร้อมอยู่เคียงข้างและให้บริการไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางวิกฤตใด  

admin mfec

admin mfec