Skip links
View
Drag

Modernized Cloud Contact Center

“ Turn Your Contact Center Into a Customer Experience Center with operation in perfect harmony ”

เชื่อมองค์กรคุณกับลูกค้า
ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย
Modernized Cloud Contact Center

Modernized Cloud Contact Center เป็น Solution ที่เกิดจากผสมผสานเทคโนโลยี ในรูปแบบ Cloud Based Solution ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถติดต่อกับลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านทางระบบโทรศัพท์ Call Center, อีเมล, Facebook, Line, Websites หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Google

จัดการหรือดูแลลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง

สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านทางระบบ Modernized Cloud Center ที่จะรวมทุกการติดต่อสื่อสารไว้เพียงช่องทางเดียว (Single Control Dashboard) เพิ่มความสะดวกในการดูข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เช่น ประวัติในการติดต่อ (History data) หรือช่องทางที่ใช้ในการติดต่อ ทำให้สามารถรับทราบปัญหาและตรวจสอบปัญหาได้อย่างแม่นยำ

Modernized Cloud Contact Center ยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Chatbot ที่สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ Customer Self Services สามารถสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
เบื้องต้นด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบ Real Time Reply สามารถลดปริมาณงานในการเปิดเคสหาทางเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น สามารถลดเวลาในการทำงานซ้ำ ๆ หรือลักษณะงานที่ทำบ่อย ๆ (Routine) และมีปริมาณที่ค่อนข้างมาก ด้วยการนำเทคโนโลยีด้าน Robotic Process Automation(RPA) มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ โดยการใช้ Robot เป็นผู้ช่วยในการทำงานแทนคน ซึ่งจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งทางเลือกที่คุณไม่ควรพลาด

Modernized Cloud Contact Center ได้รวมทุก ๆ ฟังก์ชั่นการทำงานที่พร้อมจะอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการแก้ไขปัญหาและสร้างความประทับใจในการให้บริการ (Customer Experiences) ทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในภาคธุรกิจต่อไป

10 คุณสมบัติที่ถูกรวบรวมไว้ใน Modernized Cloud Contact Center

รองรับการติดต่อจากลูกค้าจากหลากหลายช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์, email , live-chat, website, หน้าร้าน, Facebook ,Line หรือโซเชียลมีเดีย
สามารถจัดการงานต่าง ๆ (Single Portal) เช่น การรับสาย โทรออก โอนสาย การบันทึกเสียงสนทนา การติดต่อภายในองค์กรเองหรือ
การกรอกข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางหน้าจอเดียว เพียงแค่การเชื่อมต่อผ่านระบบ Internet
ระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของลูกค้า
กับระบบอื่น ๆ ได้ง่าย ผ่านทาง API
สามารถติดตั้งระบบได้ง่ายและรวดเร็วโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง รองรับการขยายระบบหรือจำนวนของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
แจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งทาง
Web browser ทางหน้าจอ PC, Labtop รวมไปถึงใช้งานผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ที่รองรับการติดต่อแจ้งปัญหาจากลูกค้าด้วยตนเองผ่านหน้า Self-Services Portal หรือในมุมของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถดูข้อมูลเบื้องต้น ประวัติการสนทนา
การแก้ปัญหาก่อนหน้า สามารถส่งต่อหรือมอบหมายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันที
สามารถตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยระบบ Chatbot เพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
สามารถสร้างคลังข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้ลูกค้าและเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาและดูข้อมูลที่สนใจเบื้องต้นด้วยตนเอง (Help Center) เพื่อสร้างเป็น knowledge based
ผสมผสานการทำงานกับ RPA เพิ่มขีดความสามารถในการจัดงานที่มีปริมาณมากและต้องทำเป็นประจำแบบเดิมซ้ำๆ(routine) ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ใช้มากจ่ายมาก ใช้น้อยจ่ายน้อย” ใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น
ทำได้ง่ายและสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

เหตุผลที่คุณต้องใช้  Modernized Cloud Contact Center

One stop end-to-end customer services

Back-up and Disaster Recovery

Pay-As-You-Go Pricing Model

Ease Of Use and Salability

Improve Agent and Customer Experiences

Reduced Infrastructure Cost and Maintenance

Our Partners

สนใจรับคำปรึกษา
เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบไร้ที่ติ

Scan QR Code ผ่านช่องทาง LINE OA