Venture Lab คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน Workplace Crisis Hackathon

Venture Lab คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน Workplace Crisis Hackathon ร่วมแสดงความยินดีกับ Venture Lab บริษัทลูกของ MFEC ที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรม Workplace Crisis Hackathon ซึ่งจัดโดย PMAT x SOOK (สสส.) เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่าง คุณเมทีนี โกวิรุฬห์สกุล และ คุณศิวัช โพธิ์ไทร ภายใต้การนำของ Head of Venture Lab คุณตูน โชติมา สิทธิชัยวิเศษ ส่งผลให้ทีมคว้ารางวัลที่ 1 ผ่านโปรเจกต์ Listeny ภายใต้คอนเซ็ปต์ AI for HR (Artificial Intelligence for Human Resources) ที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของแผนกทรัพยากรมนุษย์ในการดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน ตัวแทนทั้งสองของ…

MFEC ก้าวกระโดดขึ้นสู่ Diamond Partner ระดับสูงสุดจาก UiPath ใน RPA Solutions

MFEC ก้าวกระโดดขึ้นสู่ Diamond Partner ระดับสูงสุดจาก UiPath ใน RPA Solutions MFEC collaborated with UiPath in proposing Robotic Process Automation (RPA Solution) as a tool to help reduce and automate routine tasks. In January 2021, MFEC was certified as an ‘Authorized Gold Partner’ and awarded the ‘Best Automation Program Management Partner 2020’. With the great service leading…

MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยสามารถคว้าคะแนนการประเมินไปได้ถึงร้อยละ 98 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบกับสภาวะวิกฤต Covid-19 ในปีที่ผ่าน ทีมงานได้มีการพัฒนารูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับวิถี New Normal เพื่อป้องกันความเสื่ยงของการแพร่ระบาด โดยยังคงยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณ์ข้อบังคับและหลักปฏิบัติของธรรมาภิบาลที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกหน่วยงานใน MFEC ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี พร้อมให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง จากการร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย #MFEC #AGM2021 #AGM #ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2564

MFEC เลื่อนขั้นเป็น Google Cloud Premier Partner พาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดของ Google Cloud

MFEC เลื่อนขั้นเป็น Google Cloud Premier Partner พาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดของ Google Cloud ภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage ในฐานะพาร์ทเนอร์ MFEC ได้เลื่อนขั้นเป็น Premier Partner ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดของ Google Cloud นี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อผลักดัน MFEC สู่การเป็นอันดับหนึ่งของผู้ให้บริการวางระบบในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยเพื่อยกระดับชีวิตดิจิทัลของทุกๆ คน ผ่านความตั้งใจที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า ตามที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ก่อนที่จะได้รับสถานะ Premier Partner ทั้งในรูปแบบของการขายและการให้บริการนั้น MFEC ได้แสดงศักยภาพทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชันบน Google Cloud ด้วยการมีใบรับรองความสามารถด้านการขายและด้านเทคนิคอย่างน้อย 20 รายการ รวมถึงใบรับรองความสามารถด้านเทคนิคระดับมืออาชีพ (professional-level certificate) อย่างน้อย 12 ใบ พร้อมทั้งต้องมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จของลูกค้าจากการส่งเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้ Google Cloud อย่างน้อย 3 เรื่อง…

MFEC คว้า 2 รางวัล จาก Microsoft Thailand Partner Award 2020

MFEC คว้า 2 รางวัล จาก Microsoft Thailand Partner Award 2020 MFEC รับมอบ 2 รางวัลใหญ่จาก Microsoft Thailand Partner Award 2020 “Azure Customer Success Partner of the Year 2020 – Data & AI” และ “Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) of the Year 2020” ⠀⠀⠀ คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วกับรางวัล “Azure Customer Success Partner of the Year 2020 – Data…

MFEC คว้าการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 2 ปีซ้อน

MFEC คว้าการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 2 ปีซ้อน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : Excellent CG Scoring) ประจำปี 2563 ระดับ “ดีเลิศ” ถือเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน จาก 692 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จากผลการประเมินสะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นแบบอย่างขององค์กรซึ่งมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

MFEC คว้ารางวัล Cybersecurity Excellence Award 2020

MFEC คว้ารางวัล Cybersecurity Excellence Award 2020 MFEC นำโดยคุณก่อกนก ภัทรเมธาวรกุล Senior Information Security Director ได้รับเกียรติขึ้นรับมอบรางวัล Cybersecurity Excellence Award 2020 ในงาน “D1 Solution Day 2020: Unlocking & Enhanced Digital Transformation” ณ Grande Centre Point Terminal21 Bangkok, Grand Ballroom เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา   เพื่อส่งมอบ Security Solutions ให้ลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งความพร้อมในการช่วยให้องค์กรฟันฝ่าอุปสรรคด้าน Cyber security ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จลุล่วงได้ดีต่อไป #MFECsociety #cybersecurity #InformationSecurity #infosec

The APJ Partner of the Year is awarded to MFEC Public Company Limited.

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”rzcepb03wf” data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”s31u92e1hk” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_heading shortcode_id=”t35rt4feuk” type=”h1″ font_family=”Prompt:200,300,400,500,600,700″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”center” color=”#000000″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ animation_delay=”0″]The APJ Partner of the Year is awarded to MFEC Public…

MFEC คว้ารางวัล “UiPath Strategic Partner in Thailand”

MFEC คว้ารางวัล “UiPath Strategic Partner in Thailand” คุณธเนศ เชี่ยวชาญลิขิต Business Service Management Manager ร่วมกับคุณจารุวัลย์ อ้วนโพธิ์กลาง Sales Manager (BFSI) เข้ารับรางวัล UiPath Strategic Partner in Thailand จาก UiPath ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MFEC นำโดยทีม BSM ร่วมกับ UiPath เสนอ Robotic Process Automation (RPA Solution) เข้าไปช่วยลดการทำงานซ้ำๆ และปรับการทำงานให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งงานนี้ถือเป็นการยกระดับและยกย่องให้ MFEC เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถดูแล จัดการ ให้คำปรึกษา และพัฒนาโซลูชัน RPA ได้แบบครบวงจร ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลของ RPA Solution สามารถติดต่อสอบถามได้ที่…

MFEC คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปีจาก Cisco

MFEC คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปีจาก Cisco MFEC คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปีจากคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Cisco Thailand ตอกย้ำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับยอดขายที่เติบโตเป็นอย่างมากในกลุ่ม Security Solution ตลอดจนการพัฒนา Security Solution โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุดให้กับองค์กร จนได้รางวัล FY19 Architectural Excellence: Security มาครอง และอีกหนึ่งรางวัลกับ FY19 Enterprise Partner of the Year ที่ MFEC ได้สร้างยอดขายและขยายการเติบโตของการตลาดในกลุ่ม Enterprise ประจำปี 2019  

ทีม ITOMS เข้ารับมอบเกียรติบัตร Silver Partner ประจำปี 2020 จาก Aruba Network

ทีม ITOMS เข้ารับมอบเกียรติบัตร Silver Partner ประจำปี 2020 จาก Aruba Network เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางทีม ITOMS นำโดยคุณมนตรี สีมาสิริ Director of Managed Services บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร Silver Partner ประจำปี 2020 จาก Aruba Network ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MFEC นำโดยทีม ITOMS ร่วมกับ Aruba Network ส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ โดยได้เข้าร่วมเป็น Partner ตั้งแต่ปี 2018 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในระยะเวลาเพียง 1 ปี MFEC สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ทาง Aruba…

MFEC คว้ารางวัล 2016 Biggest Deal Award จาก Informatica ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Big Data อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้เข้าร่วมรับรางวัลในงาน Informatica Partner Forum เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ไอเดียดี “KBTG Cloud” พื้นที่ปล่อยของสำหรับคนมีไอเดีย

กระแสฟินเทค หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial Technology) กำลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนไทย ด้วยจุดเด่นตรง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา สร้างอิสระในการทำธุรกรรมการเงินแก่ผู้บริโภค