Skip links
View
Drag

Cisco

Cisco Gold Partner

เราเป็นพันธมิตรที่ได้รับการรับรองระดับ Gold และเป็น Cisco Advanced Architecture Specialization ใน 5 เทคโนโลยีหลัก อันได้แก่ Enterprise Networks, Security, Collaboration, Data Center และ Service Provider ที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านเพื่อทุกองค์กร

 • Cisco AnyConnect
 • Cisco AppDynamics
 • Cisco Customer Experience
 • Cisco Duo
 • Cisco full-Stack Observability
 • Cisco Meraki
 • Cisco Umbrella
 • Cisco Webex Meetings
 • Cisco Webex Teams

Cisco AnyConnect

เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานจากภายนอก ด้วยการเข้าถึงเครือข่ายองค์กรจากทุกอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา และยังปลอดภัยสำหรับต่อองค์กร

Access from anywhere

ให้การเข้าถึงเครือข่ายองค์กรอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทุกที่ทุกเวลา

Greater visibility

สามารถรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้และมองเห็นภาพรวมได้ทั้งองค์กร โดยใช้ประโยชน์จาก Telemetry AnyConnect เพื่อเข้าถึงข้อมูลปลายทางของผู้ใช้ และสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภัยคุกคามโดยใช้ Cisco Endpoint Security Analytics

Comprehensive protection

ป้องกันภัยคุกคามจากทุกที่ด้วย Cisco Identity Services Engine (ISE) คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ รับรองการทำงานแบบ Multi Factor Authentication (MFA) ของ Duo เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ และด้วย Cisco Umbrella Roaming คุณสามารถเพิ่มการป้องกันเมื่อผู้ใช้ไม่เชื่อมต่อ VPN

Simplified management and usability

สัมผัสประสบการณ์ที่ผสมผสานการใช้อุปกรณ์ทั้งในและนอกองค์กร โดยไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทีมไอที ผ่านทางโปรแกรม AnyConnect ด้วยตัวคุณเอง

Contact Us

Contact Us

Cisco AppDynamics

MFEC - Cisco AppDynamics authorize partner 1 เดียวในไทย

ตอบโจทย์ทุกการขับเคลื่อนธุรกิจและเหนือกว่าคู่แข่งด้วย Cisco AppDynamics

ค้นหาและแสดงแผนภาพการเชื่อมโยงกันของระบบงานภายในแอพพลิเคชั่น (Flow Map) ได้แบบอัตโนมัติ รวมถึงรวบรวมทุกการทำธุรกรรมทางธุรกิจของผู้ใช้งาน (Business Transaction) ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่นและสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อีกด้วย

เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานได้อย่างไร้ที่ติ

AppDynamics มีความสามารถในการตรวจจับ และชี้จุดของปัญหาที่เกิดขึ้นกับแอพพลิเคชั่นและยังสามารถระบุระยะเวลาการเข้าใช้งานตั้งแต่ต้นจนออก จากระบบ (End-to-End)พร้อมระบุสาเหตุของปัญหาได้อย่างแม่นยำจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับ Coding และ SQL Statement รวมถึงมีปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning) ในการเรียนรู้พฤติกรรมการทำงานของแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแอพพลิเคชั่นได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นและแจ้งเตือนถึงความผิดปกติแก่ผู้ดูแลระบบเพื่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานได้อย่างไร้ที่ติ

AppDynamics มีความสามารถในการตรวจจับ และชี้จุดของปัญหาที่เกิดขึ้นกับแอพพลิเคชั่นและยังสามารถระบุระยะเวลาการเข้าใช้งานตั้งแต่ต้นจนออก จากระบบ (End-to-End)พร้อมระบุสาเหตุของปัญหาได้อย่างแม่นยำจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับ Coding และ SQL Statement รวมถึงมีปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning) ในการเรียนรู้พฤติกรรมการทำงานของแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแอพพลิเคชั่นได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นและแจ้งเตือนถึงความผิดปกติแก่ผู้ดูแลระบบเพื่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

การมองเห็นในทุกมุมมองจะช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจ เป็นอย่างชาญฉลาด

การปรับด้าน IT ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ จะพลิกโฉมองค์กรให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างไร้ที่ติด้วย AppDynamics AIOPs Platform

Application Performance Monitoring

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่น, วิเคราะห์ปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหา และช่วยให้การทำงานของแอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพสูงสุด​

Multi Cloud Monitoring

เจาะลึกถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Server, Database และ Network ทีรองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่น แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติก่อนที่จะกระทบต่อผู้ใช้งาน

SAP Monitoring

ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ทั้งแบบ Microservice , Hybrid และ Cloud Native เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน

Infrastructure Monitoring

เชื่อมโยงประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่นเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานรวมถึงรายได้ขององค์กร

Business Insights

ตรวจสอบการทำงานของ SAP ได้ถึงระดับ ABAP Code และยังสามารถมองเห็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันของแอพพลิเคชั่นระหว่าง NON-SAP กับ SAP อีกด้วย

End User Monitoring

ติดตามเส้นทางการใช้งานแอพพลิเคชั่นในมุมมองของผู้ใช้งาน เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

Application Performance Monitoring

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่น, วิเคราะห์ปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหา และช่วยให้การทำงานของแอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพสูงสุด​

Multi Cloud Monitoring

เจาะลึกถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Server, Database และ Network ทีรองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่น แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติก่อนที่จะกระทบต่อผู้ใช้งาน

SAP Monitoring

ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ทั้งแบบ Microservice , Hybrid และ Cloud Native เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน

Infrastructure Monitoring

เชื่อมโยงประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่นเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานรวมถึงรายได้ขององค์กร

Business Insights

ตรวจสอบการทำงานของ SAP ได้ถึงระดับ ABAP Code และยังสามารถมองเห็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันของแอพพลิเคชั่นระหว่าง NON-SAP กับ SAP อีกด้วย

End User Monitoring

ติดตามเส้นทางการใช้งานแอพพลิเคชั่นในมุมมองของผู้ใช้งาน เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

อ่านข้อมูลอย่างละเอียดจาก Datasheet

อ่านข้อมูลอย่างละเอียดจาก Datasheet

Cisco AppDynamics:

How It Works

Auto Discovery and mapping

ค้นหาและแสดงแผนภาพการเชื่อมโยงกันของระบบงานภายในแอพพลิเคชั่น (Flow Map) ได้แบบอัตโนมัติ รวมถึงรวบรวมทุกการทำธุรกรรมทางธุรกิจของผู้ใช้งาน (Business Transaction) ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่นและสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อีกด้วย

Cisco AppDynamics: How It Works

Auto Discovery and mapping

ค้นหาและแสดงแผนภาพการเชื่อมโยงกันของระบบงานภายในแอพพลิเคชั่น (Flow Map) ได้แบบอัตโนมัติ รวมถึงรวบรวมทุกการทำธุรกรรมทางธุรกิจของผู้ใช้งาน (Business Transaction) ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่นและสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อีกด้วย

Code-level Diagnostics

AppDynamics สามารถวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึก (Drill – Down) ลงไปในระดับ Coding, Method และ SQL statement ได้ ช่วยชี้จุดของปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง ทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น (MTTR: Mean Time To Repair)

Code-level Diagnostics

AppDynamics สามารถวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึก (Drill – Down) ลงไปในระดับ Coding, Method และ SQL statement ได้ ช่วยชี้จุดของปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง ทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น (MTTR: Mean Time To Repair)

User journey

ติดตามการทำงานของผู้ใช้ แบบ End-to-End จากตั้งแต่บราวเซอร์หน้าบ้านจนถึงระบบฐานข้อมูลหลังบ้าน วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย user session, user login, โลเคชั่น,  อุปกรณ์ที่ใช้งาน รวมไปถึงประเภทบราวเซอร์ รวมถึงผลกระทบต่อผู้ใช้งานเมื่อแอปพลิเคชันมีปัญหา

Analytics

แสดงข้อมูลที่สัมพันธ์กันระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิแคชั่นกับมุมมองทางธุรกิจ เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นขณะที่แอพพลิเคชั่นมีปัญหา
Technologies Support

ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้บริการของ MFEC Professional Service

สนใจรับคำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบไร้ที่ติ

Scan QR Code
ผ่านช่องทาง LINE OA

สนใจรับคำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบไร้ที่ติ

Email

Scan QR Code ผ่านช่องทาง LINE OA

Cisco Customer Experience

Transform Customer Engagement
Increase loyalty and revenue with simple, easy, and consistent experiences.

Business Outcomes

Connect with any channel, anytime, anywhere

Customers can connect with you using their channel of choice. A simple and consistent experience helps them feel valued and understood.

Improve agent and supervisor productivity

Automate to optimize engagement. Equip agents with the tools and AI assistance to solve customer issues faster and more efficiently.

Work smarter, faster, more profitably

Drive better business outcomes by analyzing interactions, identifying best practices, and embedding them back into the business.

How CX can help

Integrate collaboration technology to deliver a competitive advantage.
How
• Assess, design, implement, and integrate Cisco software with third-party platforms and in-house solutions.
• Discuss TCO, providing areas of cost savings; systems consolidation, and shared services across lines of business (LoB).
• Review Flex capability for on-premises to cloud migration options across the LoB.
• Consider advanced workforce management applications for quality monitoring, speech analytics, etc.
Capabilities delivered
• Assess business goals, plan, design, integrate and deploy to cloud, on-premises, hosted, and hybrid as appropriate (Flex)
• Dedicated support team that knows your entire solution, including Cisco and third-party elements, and facilitates support for both Cisco and third-party vendors
• Help with technical and lifecycle enablement to take full advantage of the features that contribute to your solution and business objectives
Value
• Save on CapEx and OpEx with simplified licensing and growth models as well as operational efficiencies due to fewer systems and standardized data.
• Increase the productivity and efficiency of your internal teams by letting Cisco manage your multiproduct, multivendor collaboration ecosystem.
• Accelerate time-to-value with Cisco experts who help you identify and overcome barriers.
• Enable live agents to cover a bigger audience by leveraging self-service.
• Increase top-line revenue through a holistic view of the customer relationship and a focus on life cycle value.
How
• Evaluate and strategize on non-voice customer interactions.
• Define key customer use cases.
• Measure and quantify customer journeys, and outcomes by channel.
• Evaluate existing network and use cases, analysis, and solution roadmap for cloud migration.
Capabilities delivered
• Custom Application Development and Integration services to help customize Cisco software and integrate third-party apps
• Highly personalized support experience curated by a highly-skilled Cisco technical expert who functions as an extension of your IT team
• Deep insight into your business and collaboration solution through business and technical reviews
• Optimize your solution lifecycle with consultations that help you overcome challenges and advance your collaboration strategy
Value • Increase top—line revenue by removing roadblocks and hurdles in customer journeys.
• Increase customer satisfaction by giving customers the flexibility to communicate via preferred channels, and seamlessly switch channels.
• CapEx/OpEx savings through moving from call center to contact center.
• Lower cost channel interactions—chat costs less than voice.
Convert customer journey data and analytics into customer insights and actions.
How • Discuss your market differentiation with Cisco domain and technology experts.
• Understand the appetite for innovation and what it means for their business for example AI, biometrics, natural-language speech.
• Provide examples of business transformation and innovations enabled by Cisco and partners.
Capabilities delivered
• Network infrastructure is optimized to support CCaaS, helping to enhance the end-user experience.
• Reduced business risk with proactive monitoring and troubleshooting, dedicated incident and escalation management teams, and restoration time objectives to quickly restore your solutions.
• Personalized, expert guidance from Cisco business consultants who understand your solution, environment, and business.
Value
• Capitalize on cloud speed and agility by taking advantage of new features and releases maintained by Cisco in our hosted collaboration environment.
• Innovate with confidence with Cisco experts standing by you as you extend state-of-the-art collaboration everywhere in your business.
• Lower costs through automation, such as the use of bots.
• Use automation and deep insights to move from reacting to customer issues to suggesting and predicting actions that enhance customer satisfaction.
Optimize with automation and orchestration.
How
• Utilize automation engines to accept API and integration calls from Intelligence engines.
• Orchestrate application and platform placement decisions based on cloud governance models.
• Deploy cloud-based backup and secondary storage architectures to ease migration of workloads in public/private cloud IAAS.
• Evaluate on-premises container-based solutions e.g. Azure stack, Google GKE on premise/Anthos, and AWS EKS container offerings.
Capabilities delivered
• Successfully deploy workloads by verifying cloud region, system, and design requirements for target applications.
• Deploy, lifecycle manage, and optimize containerized workloads on-premises or in the cloud.
• Reduce complexity by modeling application profiles, including topology, infrastructure, and cloud services dependencies.
• Manage and scale Cisco CloudCenter efficiently with governance control.
• Increase success when moving workloads, data, and applications to the edge and cloud infrastructure.
Value
• Hyperconverged infrastructure allows IT to simplify management, improve productivity, and reduce operational costs.
• Increase agility and manage total hosting costs across any cloud—independent of provider or location—public, private, or hybrid.
• Fully-converged operational model improves efficiency, agility, quality, and security.

Cisco Duo

Secure Any Corporate Application

Multi-factor authentication from Cisco’s Duo protects your applications by using a second source of validation, like a phone or token, to verify user identity before granting access. Duo is engineered to provide a simple, streamlined login experience for every user and application, and as a cloud-based solution, it integrates easily with your existing technology.

Secure your workforce with
Duo’s zero trust security platform:

MFA is the foundation for zero trust. Duo verifies that your users are who they say they are, before they access your data — and with multiple second-factor options, including one-touch Duo Push, users can easily authenticate in seconds.

duo2
duo3

Device Trust

Monitor the health of every device across your organization in real-time, whether it’s corporate-managed or not. With Duo’s device trust features, you can customize access requirements at the device level, and because it’s a cloud-based solution, you’ll stay ahead of the latest security threats.

Adaptive Access Policies

Grant your users just the right amount of access. Duo’s advanced policy enforcement capabilities let you define security requirements at the user, device, and application level, based on contextual factors like location and update status.

Remote Access

Enable your mobile workforce without compromising your company’s data. Duo provides modern remote access solutions and protects existing IT infrastructure, making it easy to onboard new employees and contractors and allowing employees to work on the go.

Single Sign-On

Duo’s SSO grants users secure access to all protected applications (on-premises or cloud-based) through a uniform, frictionless interface that’s accessible from anywhere.

Contact Us

Contact Us

Cisco Full-Stack Observability

Deliver exceptional digital experiences

Observe what matters to understand your customers and their needs like never before.

Gain real-time visibility into your digital experiences

You have to see more to solve more

You can’t fix what you can’t see. You need to see everything together…and in context. Optimizing digital experiences requires top-to-bottom application and infrastructure observability. Cisco Full-Stack Observability solutions deliver the visibility and insights you need to take the right actions when they matter the most.

Solutions for your journey to full-stack observability

Application performance and business insights
Observe what matters for your customer and business. Improve application performance and correlate performance metrics with business outcomes to provide a flawless user experience, every time.
Application resource optimization
Continuously monitor and optimize application performance and cost while maintaining compliance for hybrid cloud environments.
Internet and network performance insights
From the app to network to the Internet, gain multi-layered visibility and insights into the digital experience of applications and service you provide and consume.
Application-first security
Create a new shared context across Application and Security teams. Simplify vulnerability management and defend against slowdowns and exploits​ for your apps that now run anywhere at the speed of your digital business.
Application experience to infrastructure visualization
Get visibility into application and hybrid cloud infrastructure resource dependencies and how they impact end-user experiences. Continuously optimize resources on-premises and in public clouds with application-aware infrastructure optimization.
End-to-end application experience insights
Comprehensive and proactive digital experience monitoring with visibility into the end-to-end digital supply chain, from the user to the application across hybrid, multi-cloud, Internet, and third party services. Quickly detect and isolate performance issues impacting business continuity.

Manage the application experience

Cisco Customer Experience (CX) helps you achieve lower costs and improved visibility by simplifying operations and delivering clear insights on network utilization and security.

Demo Solution

Contact Us

Contact Us

Cisco Meraki

Cloud-Managed IT. Fast Business Outcomes

The Cisco Meraki is the leader in cloud-managed networking and provides wireless, switching, security, WAN optimization, and MDM, centrally managed over the web. The feature-rich, easy-to-use Meraki cloud architecture can enable customers worldwide to solve new business problems and reduce operating costs. MFEC, as a leading Cisco Gold Certified Partner in Thailand, offers centrally and/or on-site managed services to help customers to:

 • Manage your entire network from a single dashboard
 • Control users, applications, and devices
 • Scale from small sites to enterprise deployments

MR Wireless Access Points

The Cisco Meraki wireless solution includes a complete, robust feature set right out of the box. Add wireless capacity in minutes with fully automatic provisioning.

MS Access and Integration Switches

Cisco Meraki MS switches combine the benefits of cloud-based centralized management with a powerful, reliable access platform. With cloud management, thousands of switch ports can be configured and monitored instantly, over the web.

MX Security Appliances

Cisco Meraki MX security appliances offer a complete networking and security solution, designed to make distributed networks fast, highly secure, and easy to manage. MX appliances are managed entirely through the Cisco Meraki web-based dashboard, providing intuitive controls and self-provisioning for remote branch deployments without on site IT.

SM Enterprise Mobility Management

Systems Manager offers Enterprise Mobility Management with far-reaching scalability for expanding organizations while securely integrating mobile devices into data-sensitive networks. With the Cisco Meraki Cloud, you can customize policies for each user group in your organization, require a passcode on devices before pushing Exchange settings, limit jailbroken devices to the guest network, provision software, automatically revoke privileges and software if devices violate security policies, and more.

MV Security Cameras

The Cisco Meraki MV product family is a line of indoor and outdoor networked cameras that are exceptionally simple to deploy and configure, due to their integration into the Meraki Dashboard and their use of cloud augmented edge storage. The MV family eliminates the complex and costly hardware required by traditional solutions, thereby removing the limitations typically placed on video surveillance deployments.

Contact Us

Contact Us

Cisco Webex Umbrella

โซลูชันสำหรับป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกที่ระดับ DNS

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่ายเปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้มีการใช้งานซอต์ฟแวร์บน Cloud เพิ่มขึ้น ระบบความปลอดภัยจึงจำเป็นสำหรับ Cloud เช่นกัน Cisco Umbrella มีโซลูชันที่มาช่วยตอบโจทย์ ที่เรียกว่า Secure Internet Gateway (SIG)

Cisco Umbrella

การป้องกันความปลอดภัย

บล็อค malware, phishing, และ command & control ผ่านทางพอร์ตหรือโปรโตคอลต่างๆ ก่อนที่ภัยคุกคามจะมาถึงคุณ
ช่วยให้สามารถมองเห็นและปกป้องการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ทั้งหมดบนระบบเครือข่ายของคุณทั้งที่อยู่ในสำนักงานและผู้ใช้ที่ทำงานนอกสถานที่
สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือเดิมที่มีอยู่ และช่วยให้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น

Cisco Umbrella

การป้องกันความปลอดภัย

บล็อค malware, phishing, และ command & control ผ่านทางพอร์ตหรือโปรโตคอลต่างๆ ก่อนที่ภัยคุกคามจะมาถึงคุณ