Skip links
View
Drag

Become Partners

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการร่วมเป็นคู่ค้าและพันธมิตรร่วมกันกับ MFEC

Partners

Benefits

เพิ่มโอกาสในการติดต่อคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยจะได้รับการสนับสนุนทางการตลาดร่วมกัน

เพิ่มโอกาสในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และโปรเจคร่วมกัน

เพิ่มโอกาสในการเพิ่มเงินทุนทางการตลาด และทำแผนการตลาดร่วมกัน

Become Partners

    บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล บริษัทฯ เคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเฉพาะเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ท่านร้องขอ หากยินยอมให้บริษัทติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ โปรดเลือกยอมรับด้านล่าง เพื่อแจ้งว่าท่านต้องการให้เราติดต่อ