Skip links
View
Drag

Big Data & Analytics

MFEC ยกระดับระบบสอบออนไลน์นำร่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการสอบออนไลน์ ทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลเกิดการ Disruption ครั้งใหญ่ ปรับตัวให้เข้าสู่โลกดิจิทัลนำร่องพัฒนาระบบการสอบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายเทคโนโลยี เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อยกระดับระบบสอบออนไลน์ให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้สูงมากขึ้น MFEC ในฐานะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี จึงได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก AWS เข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมระบบการใช้งาน จากที่เคยรองรับผู้เข้าสอบจำกัดได้เพียง 5,000 คน ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถเปิดระบบสอบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศได้ถึง 20,000 – 30,000 คน นอกจากผลิตภัณฑ์จาก AWS แล้ว MFEC ยังมีทีมงานคุณภาพที่คอยช่วยดูแลควบคุมระบบการสอบให้ตอบสนองด้วยความรวดเร็ว และไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งานตลอดจนการดำเนินการสอบเสร็จสิ้น สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ email : partner@mfec.co.th

MFEC

MFEC

MFEC คว้ารางวัล “FY21 Cisco Software Excellent Reward”

จากงาน Cisco Thailand Partner Appreciation Event 2021 Cisco Thailand Partner Appreciation Event 2021 งานประจำปีที่ทาง Cisco ได้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณพาร์ทเนอร์และ Distributer ของ Cisco Thailand และมอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปี ที่ครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบของ Virtual Event งานนี้ MFEC คว้ารางวัล “FY21 Cisco Software Excellent Reward” ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการให้บริการ Software ที่สามารถสร้างยอดขายและมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น รวมถึงยังมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ Software ได้อย่างครบวงจร MFEC ในฐานะ Gold Partner เองได้ผลักดันผลิตภัณฑ์ Cisco อย่างเต็มที่ แม้ในสภาวะวิกฤตก็ยังคงส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ Cisco CX ที่นับเป็นตัวช่วยสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ Cisco ได้ที่ channel@mfec.co.th

MFEC

MFEC

MFEC คว้ารางวัล “2021 Industry Solution Partner of the Year” จาก IBM Thailand

ตอกย้ำความเชี่ยวชาญของ MFEC ในฐานะ Gold Business Partner ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ของ IBM แก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มภาครัฐ กลุ่มการเงินการธนาคาร บริษัทเอกชน ตลอดจนองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้ MFEC คว้ารางวัล “2021 Industry Solution Partner of the Year” จาก IBM Thailand ที่เลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ IBM เพื่อรองรับการทำงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

MFEC

MFEC

MFEC คว้ารางวัล Intelligent Data Platform – Data & AI 4 ปีซ้อนและรางวัลใหม่

จากงาน Microsoft Thailand Partner Awards 2021 คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วกับรางวัล “Intelligent Data Platform – Data & AI” ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทีม Data Analytics Platform ที่แสดงถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้าน Data & AI ของ MFEC กับ Microsoft Azure ซึ่งการจะรักษาตำแหน่งเพื่อครองรางวัลมาได้ถึง 4 ปีนั้น MFEC ต้องผนึกกำลังรวมตัวผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 Business Unit ได้แก่ Data Information Service (DIS), Digital Delivery (DD) และ Cloud Services เพื่อรองรับการทำงานของลูกค้าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับมาใหม่กับรางวัล “Customer Acquisition” ในฐานะที่ MFEC เป็นผู้ให้บริการ Microsoft Solution แบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงลึกขององค์กร จึงได้ช่วยแนะนำลูกค้าให้หันมาใช้บริการ Microsoft Solutions ได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ MFEC ที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

MFEC

MFEC