Skip links
View
Drag

MFEC คว้ารางวัล Intelligent Data Platform – Data & AI 4 ปีซ้อนและรางวัลใหม่

จากงาน Microsoft Thailand Partner Awards 2021

คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วกับรางวัล “Intelligent Data Platform – Data & AI” ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทีม Data Analytics Platform ที่แสดงถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้าน Data & AI ของ MFEC กับ Microsoft Azure ซึ่งการจะรักษาตำแหน่งเพื่อครองรางวัลมาได้ถึง 4 ปีนั้น MFEC ต้องผนึกกำลังรวมตัวผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 Business Unit ได้แก่ Data Information Service (DIS), Digital Delivery (DD) และ Cloud Services เพื่อรองรับการทำงานของลูกค้าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

และอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับมาใหม่กับรางวัล “Customer Acquisition” ในฐานะที่ MFEC เป็นผู้ให้บริการ Microsoft Solution แบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงลึกขององค์กร จึงได้ช่วยแนะนำลูกค้าให้หันมาใช้บริการ Microsoft Solutions ได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ MFEC ที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน