Skip links
View
Drag

MORE with BU

วันนี้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง? 

ยังจำกันได้ไหมเมื่อต้นปี 2021 >> https://bit.ly/3CS6KqG

MFEC ให้สัญญาจะยืนหยัดต่อความท้าทาย ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางสภาวะวิกฤตใด ด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของทุกคนในองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมที่จะขับเคลื่อนชีวิต Digital ของทุกคน 

เราจึงเริ่มปี 2021 มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “WE MOVE FOR MORE IMPACT” ที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานของพนักงานในองค์กรให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไปติดตามบทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร และหัวหน้าของแต่ละแผนกกับแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรครั้งสำคัญพร้อมๆ กัน