Skip links
View
Drag

Cyber Security Forecast 2023

Hacker ในปัจจุบันที่อยู่รอบตัวเรานั้นส่วนมากเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป และไม่ใช่พนักงานในภาครัฐ ทุกวันนี้ไม่ว่าเราหาข้อมูลความรู้อะไรก็ตาม เรามักจะชอบหาข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือเรียกว่า Social Media ซึ่งการให้ความสำคัญกับ Social Media ที่มากเกินไป ทำให้ Hacker มีแรงจูงใจที่จะเข้าไปโจมตีให้ระบบคนอื่นมีปัญหา เพราะเขาจะมีเวทีเพื่อแสดงให้คนอื่นได้เห็นว่า สิ่งที่เขาทำสำเร็จมันเกิดความสำเร็จ เห็นได้ชัดว่าคนหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้ มีการแข่งขันโจมตี แข่งขันหาช่องโหว่ในระบบความปลอดภัย

ประเด็นที่ 1 สิ่งที่น่าจับตามอง คือ Ransomware ซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำการเรียกค่าไถ่ในการปลดล็อคไฟล์ โดยที่เป้าหมายของการทำไวรัสชนิดนี้ คือการเข้าถึงข้อมูลสำคัญภายในบริษัท ก่อนหน้านี้เป้าหมายอันดับ 1 ของการถูก Ransomware คือฝั่งอเมริกา แต่ปัจจุบันทิศทางของการถูก Ransomware กำลังเปลี่ยนไป คาดการณ์ว่าปีหน้า Ransomware จะทำการแพร่กระจายอย่างหนักไปยังฝั่งยุโรป แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการโจมตี Ransomware นั่นคือการถูกโจมตีที่อยู่ในรูปแบบขู่กรรโชกจะเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว คือ IO ย่อมาจาก Information Operation ยุทธการทางข้อมูลข่าวสาร เป็นการสู้ด้วยข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างกระแสความได้เปรียบมาอยู่ในฝ่ายตนเอง เป็นกระบวนการที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งส่งข้อมูลที่อยากส่งไปให้ถึงปลายทาง หาทางวางแผนให้คนเชื่อว่าข้อมูลที่ส่งนั้นเป็นความจริง หรือทำให้สิ่งที่มีอยู่จริงนัั้นไม่เป็นจริง โดยผ่านกระบวนการ IO ซึ่งในอนาคตจะมีการรับจ้างทำ แทนที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ จะทำเอง

ประเด็นที่ 3 Password-less ที่คุ้นเคยกันดี หลักการนี้ไม่ต้องใช้ Password ในการ Log-in แต่ใช้การ Scan QR-Code แทน แนวโน้มทิศทางการใช้ชีวิตในอนาคตก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง มือถือจะกลายเป็นชีวิตของพวกเรา จากเดิมที่ Hacker มุ่งโจมตีไปที่ Device สิ่งที่จะได้ก็จะได้แค่ข้อมูลที่อยู่ใน Device นั้น แต่ปัจจุบันการโจมตีจะมุ่งไปที่ Identity ถ้าเราได้ Identity นั้นมา เราก็จะสามารถยึดครองข้อมูลได้ทั้งหมด

เพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาอยู่ในโลก IT หรือโลกของ Cyber เราทุกคนต้องระวังตัวกันให้มากขึ้น เพราะขณะที่ Hacker ก็ยังมีการปรับตัว มีลูกเล่นที่แพรวพราวมากขึ้น รูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนแปลงไป จาก Call Center เป็นการโจมตีรูปแบบใหม่ที่เป็นพัสดุ ซึ่งจะไม่มีทางรู้ได้เลย จนกว่าเราจะเปิดดู นอกจากนี้เรายังต้องเฝ้าระวังการโจมตีในระดับประเทศ จากปัญหาสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย เนื่องจากรัสเซียได้เริ่มจู่โจมประเทศอื่น ๆ ผ่านการโจมตีทางไซเบอร์ สู่ประเทศในทวีปเอเชีย

Cr. https://www.mandiant.com/…/mandiant-security-forecast…