Skip links
View
Drag

Infrastructure Modernization

MFEC accomplished Google Cloud Infrastructure Services Specialization

ผลกระทบที่ AI กำลังส่งมาที่ภาคธุรกิจเป็นอะไรที่ไม่ควรมองข้าม แม้แต่ในประเทศไทย ด้วยการพัฒนาที่ว่องไวในระดับที่มีแนวทางการใช้ใหม่ออกมาแทบจะทุกเดือน..

MFEC

MFEC

MFEC คว้ารางวัล “2021 Industry Solution Partner of the Year” จาก IBM Thailand

ตอกย้ำความเชี่ยวชาญของ MFEC ในฐานะ Gold Business Partner ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ของ IBM แก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มภาครัฐ กลุ่มการเงินการธนาคาร บริษัทเอกชน ตลอดจนองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้ MFEC คว้ารางวัล “2021 Industry Solution Partner of the Year” จาก IBM Thailand ที่เลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ IBM เพื่อรองรับการทำงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

MFEC

MFEC