Skip links
View
Drag

M Ground

แม้ในสภาวะวิกฤต MFEC ไม่เคยหยุดพัฒนา พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด และให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ล่าสุด! เปิดแคมเปญใหม่ภายใต้ชื่อ “M Ground” ที่ถูกจัดขึ้นเฉพาะภายในองค์กร เพื่อเป็นพื้นที่ในการรวบรวมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอไอเดียสุดสร้างสรรค์ จากการคิดวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ แบบคนไอที ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ สู่การส่งมอบ Solution ที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า
⠀⠀เพราะพนักงานทุกคนของ MFEC ต่างก็มี DNA เดียวกันด้วยคำว่า “Always Exceed Expectations” ซึ่งถูกถ่ายทอดโดยตรงจาก คุณเล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (CEO, MFEC) ทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมาย และพร้อมสร้างคุณค่าให้กับทุกการทำงานในรูปแบบเดียวกันเสมอมา “M Ground” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเท่าเทียม

ซึ่งกิจกรรมแรกของ “M Ground” คืออะไร? และจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีได้มากขนาดไหน? โปรดติดตามได้เร็วๆ นี้