Skip links
View
Drag
Tags

Sales Management Trainee Program

Sales Management Trainee Program โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการขายสำหรับน้อง ๆ ผู้หลงใหลการขาย รักการทำงานที่ทำให้เราแข็งแกร่งมีความสุข ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ด้วยการเทรนอย่างเข้มข้นระยะ 3 เดือนก่อนลงสนามจริง จัดโดย MFEC Public Company Limited บริษัท IT ชั้นนำในเมืองไทย