Skip links
View
Drag

MFEC x Cisco ยกขบวนโปรโมชันพิเศษสำหรับช่วง Work from Home

MFEC จับมือ Cisco ยกขบวนโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้า ในช่วง Work from Home ให้ทุกคนทำงานได้อย่างปลอดภัยในทุกที่ทุกเวลา (Secure Remote Worker Special Promotion)

Cisco Duo ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายและคล่องตัว ในการเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชันทุกประเภท ด้วยการให้บริการรูปแบบคลาวด์ ทำให้สามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

Multi-factor authentication จาก Cisco Duo ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณ ด้วยการตรวจสอบ Second source เช่น Smartphone หรือ Token เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าถึงระบบ

Cisco AnyConnect เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานจากภายนอก ด้วยการเข้าถึงเครือข่ายองค์กรจากทุกอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา และยังปลอดภัยสำหรับต่อองค์กร สามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ รับรองการทำงานแบบ Multi Factor Authentication (MFA) ของ Duo เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ และด้วย Cisco Umbrella Roaming คุณสามารถเพิ่มการป้องกันเมื่อผู้ใช้ไม่เชื่อมต่อ VPN

สัมผัสประสบการณ์ที่ผสมผสานการใช้อุปกรณ์ทั้งในและนอกองค์กร โดยไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทีมไอที ผ่านทางโปรแกรม AnyConnect ด้วยตัวคุณเอง

Cisco Umbrella เป็นโซลูชันที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตระดับ DNS เพื่อบล็อคการเชื่อมต่อไปยังปลายทางของผู้ประสงค์ร้าย โดยให้บริการผ่าน cloud ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิผล

การป้องกันความปลอดภัย
  • ด่านแรกของการป้องกันภัยคุกคามบล็อค malware, phishing, และ command & control ผ่านทางพอร์ตหรือโปรโตคอลต่างๆ ก่อนที่ภัยคุกคามจะมาถึงคุณ
  • การเห็นและปกป้องได้ทั่วทุกที่ช่วยให้สามารถมองเห็นและปกป้องการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ทั้งหมดบนระบบเครือข่ายของคุณทั้งที่อยู่ในสำนักงานและผู้ใช้ที่ทำงานนอกสถานที่
  • ผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือเดิมที่มีอยู่ และช่วยให้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น

ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กรกฏาคม 2563
สนใจติดต่อ : secure-remote-worker@mfec.co.th