Skip links
View
Drag

Al for Content Creation Frase และ My Content

Artificial Intelligent (AI)

อย่างที่ทุกคนคงจะทราบกันว่า ปัจจุบันมีการนำ Artificial Intelligent (AI) มาช่วยในการทำการตลาดอย่างกว้างขวาง ครั้งนี้ AI ก็ยังได้เข้ามาช่วยในการทำคอนเทนต์ซึ่งหลายคนก็อดสงสัยกันไม่ได้ว่าเจ้า AI จะมาช่วยสร้างคอนเท้นต์แบบที่คนทำได้อย่างไร
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
หนึ่งบริการที่จะนำมาใช้ในครั้งนี้มีชื่อว่า Frase ซึ่งมีฟังก์ชันที่จะเข้ามาช่วยทำ Content Brief หรือก็คือเอกสารที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับการทำคอนเทนต์ ต่างกับแต่ก่อนที่ปกติจะใช้บทสรุปจาก Creative/Copy Writer หรือ Content Writer โดยบริการตัวนี้จะสามารถให้คำแนะนำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรคน รวมถึงสร้างคอนเทนต์เพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของผู้บริโภค
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
อีกบริการหนึ่งก็คือ My Content ซึ่งเป็นการนำเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ เข้ามาประกอบกับตัวคอนเทนต์ของเราเอง รวมถึงใส่อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาให้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ดังนั้นหมายความว่าบริการตัวนี้จะช่วยในเรื่อง Seach Engine Optimization (SEO) และ Data Method อย่าง H1 และ H2 รวมถึง Title ซึ่งจะทำให้คอนเทนต์ของเราติดตลาดและปรากฏบนหน้า Google มากขึ้น