Skip links
View
Drag

MFEC พัฒนาระบบ LINE API

MFEC ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ LINE API ที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่าง LINE Platform กับ Legacy System ของธนาคาร เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานจากลูกค้าของธนาคารจำนวนมาก ให้สามารถเข้ามาใช้บริการของธนาคารในการติดต่อและขอทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น ขอดูยอดเงินในบัญชีหรือบัตรเครดิตที่ผูกบริการไว้ได้ หรือการรับข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางธนาคารได้ 

โดยการพัฒนาระบบในครั้งนี้ MFEC ได้ใช้ LIFF (LINE Front-End Framework) พัฒนาในส่วนของหน้าบ้าน (Web View) ด้วยภาษา Vue.js และใช้ Spring Boot Framework พัฒนาในส่วนของหลังบ้าน (API Services) ด้วยภาษา Java โดยทำงานอยู่บน Container Platform และในส่วนของ Automate Tools ใช้ Jenkin ในการทำ Pipeline สำหรับกระบวนการทำ CI / CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) ทำให้การพัฒนาระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

คุณปัญญา พรขจรกิจกุล Business Unit Director ฝ่าย Digital Delivery จาก MFEC กล่าวว่า “ทันทีที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา เราก็รีบส่งทีม Fast Adoption of Solution and Technology (FAST) ซึ่งเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันไปให้บริการทันที โดยตอนนั้นเองเป็นช่วงที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ทีมงานตอนนั้นจึงต้องทำงานแบบ Work from Home แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดอุปสรรคแต่อย่างใดจนกระทั่งส่งมอบงานให้ลูกค้าได้สำเร็จและตรงเวลา”  

คุณอนุชาติ อัศววิวัฒน์พงศ์   Business Unit Manager ฝ่าย Digital Delivery จาก MFEC กล่าวว่า “ในช่วงที่เราต้องพัฒนาระบบ LINE API ตอนนั้นเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างที่ทุกคนในทีมต้อง Work from Home ถือเป็นความท้าทายมาก ทีมงานจึงต้องมีการสื่อสารกันมากขึ้น โดยในแต่ละวันทางทีมจะมีการ Scrum งานทุกเช้าและเย็นเพื่อเป็นการอัปเดตกันสม่ำเสมอว่าใครกำลังทำอะไรอยู่บ้าง ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว หรือใครติดปัญหาอะไรหรือเปล่า เพื่อให้รู้สถานะของแต่ละคน และพยายามสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในภายหลัง และในที่สุดเราก็สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”  

MFEC มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้พนักงานสามารถรับมือและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้า MFEC พร้อมอยู่เคียงข้างและให้บริการไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางวิกฤตใด