Skip links
View
Drag

Leng’s Theory “ทฤษฎีลูกชิ้นปิ้ง”

Always Exceed Expectations สูตรลับการทำธุรกิจที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจถ้าอยากให้ธุรกิจเติบโต พี่เล้ง (CEO) ได้ยกตัวอย่างวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องอย่างทฤษฎีลูกชิ้นปิ้ง

ให้ทุกคนลองสมมุติว่า ณ ปัจจุบันเราขายลูกชิ้นปิ้งในราคาไม้ละ 10 บาท โดยมีลูกชิ้น ต่อไม้อยู่ที่ 10 ลูก เราบอกว่าจะทำยังไง? ให้เรารวยขึ้นจากการขายลูกชิ้น

ข้อก. จากราคาไม้ละ 10 บาท เราปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็น 15 บาท เราก็รวยขึ้นเพราะต้นทุนเท่าเดิมแต่ขายราคาที่สูงขึ้น
ข้อข. ขายหนึ่งไม้ราคา 10 บาทเหมือนเดิม แต่ลดลูกชิ้นเหลือแค่ 7 ลูก เราก็รวยขึ้นเพราะต้นทุนถูกลง แต่ขายราคาเท่าเดิม
ข้อค. เอาข้อก.กับข้อข.มาบวกกัน คือ เพิ่มราคาเป็น 12 บาท และลดจำนวนลูกชิ้นด้วยเหลือ 8 ลูกเราก็รวยขึ้น

แต่ความเป็นจริง!!!! คือทั้งสามข้อนี้ไม่ได้ทำให้รวยขึ้น
เศรษฐีต่างๆ เขารู้เคล็ดลับดีว่าวิธีที่จะทำให้รวยขึ้นมีอยู่แค่แบบเดียว คือ เราต้องเพิ่มจำนวนลูกชิ้นแล้วเพิ่มราคา จากลูกชิ้นไม้ละ 10 ลูกเราก็เพิ่มเป็น 12 ลูก และเพิ่มราคาเป็น 15 บาท นี่คือกลยุทธ์ที่แท้จริง