Skip links
View
Drag

เคล็ดลับการบริหารธุรกิจ “คน” คือหัวใจสำคัญ

เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ย่อมเติบโตเป็นต้นไม้ที่สวยงาม บุคลากรก็เช่นกัน คุณเล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซีอีโอของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ใช้แนวคิดดังกล่าวในการคัดเลือกบุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ MFEC เติบโตเป็นบริษัทไอทีที่มีโครงสร้างแข็งแรงได้ในปัจจุบัน

“เราควรจะหาเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะดีของมัน เพราะฉะนั้นการคัดเลือกคนที่ถูกต้องเข้ามาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด”

แต่จะเลือกคนที่ถูกต้องได้อย่างไรนั้น คุณเล้งอธิบายว่า หัวใจสำคัญของการเลือกคน คือ ‘การดูคนให้เป็น’ โดยมีหลักการที่น่าสนใจ ได้แก่ การไม่ถาม และคุณสมบัติถ่ายทอด

จะเฟ้นหาคนที่ใช่ อย่าถาม ให้เชื่อในวิจารณญาณของเราในการดู อย่าเชื่อในสิ่งที่เขาบอก มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน สิ่งที่พูดมักจะไม่ตรงกับสิ่งที่คิด ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม นอกจากนั้น บางคำถามก็ไม่มีประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น คำถามที่มีคำตอบอยู่แล้วในบริบทนั้น ๆ เช่น ถ้าหัวหน้าถามลูกน้องว่า รักองค์กรไหม ลูกน้องก็ต้องตอบว่า รัก อยู่แล้ว นอกจากนี้ การไม่ถามจะบังคับให้เราต้องใช้การสังเกต ซึ่งเป็นวิธีที่แม้จะใช้พลังงานเยอะกว่าแต่ก็มีความแม่นยำมากกว่าเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การไม่ถามจึงเป็นทางเลือกที่ดีสุด

เมื่อรู้ถึงเทคนิคที่ใช้ในการดูแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การรู้ว่าจะดูอะไร การดูคนควรเริ่มจากการกำหนดคุณสมบัติหลักที่ต้องการจะดู โดยอาจเลือกระหว่างคุณสมบัติที่ต้องการหรือคุณสมบัติที่ไม่ต้องการ และคุณสมบัตินั้นจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนโดยรวมได้ โดย คุณเล้งได้แนวคิดนี้จากคุณสมบัติการถ่ายทอดซึ่งเป็นคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่ ถ้า A = B และ B = C จะสรุปได้ว่า A มีค่าเท่ากับ C หากลองสังเกตคนรอบตัวก็จะเห็นได้ว่า คนที่มีความกตัญญู มักจะเป็นคนที่ใจกว้าง เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติบางอย่างสามารถเชื่อมโยงไปยังคุณสมบัติอื่นได้

โครงสร้างที่แข็งแรงของ MFEC จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น คุณเล้งจึงหมั่นฝึกฝนทักษะ และหากลยุทธ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อที่จะดูคนให้เป็น และให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ด้วยการดูแลของ MFEC ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนให้เกิดผลลัพธ์ที่ Always Exceed Expectations