Elastic Compute Service (ECS) รุ่นที่ 6 ปรับปรุงใหม่จาก Alibaba Cloud

Elastic Compute Service (ECS) รุ่นที่ 6 ปรับปรุงใหม่จาก Alibaba Cloud Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS) ให้สภาพแวดล้อมในการประมวลผลรูปแบบเสมือนที่มีความสามารถในการประมวลผลอย่างยืดหยุ่นต่อส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, หน่วยความจำ, และพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ซึ่งแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ ECS ที่มีการใช้งานที่ง่าย, ปรับขนาดได้, และให้การใช้งานได้เร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนบนฮาร์ดแวร์ใดๆ ล่วงหน้า สำหรับ ECS เราสามารถ แนบ/แยก พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม, การสำรองข้อมูลอิมเมจ และการทำแสนปช็อต ตามความต้องการได้ทุกเมื่อ คุณสมบัติต่างๆ ของ Alibaba Cloud ECS ได้แก่: • การปรับขนาดที่ยืดหยุ่น: สามารถเปิดและจัดหาทรัพยากรและอัพเกรด/ปรับลดแบนด์วิดท์เครือข่ายตามความต้องการการใช้งานทางธุรกิจ • ให้เสถียรภาพในการใช้งานที่สูง: การันตีความพร้อมใช้งานของบริการที่ 99.95% ด้วยคุณสมบัติเช่นการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ • ประสิทธิภาพสูง: สนับสนุนดิสก์ในการเก็บข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น คลาวด์ดิสก์ คลาวด์ดิสก์อัลตร้า คลาวด์ดิสก์…