ทีม ITOMS เข้ารับมอบเกียรติบัตร Silver Partner ประจำปี 2020 จาก Aruba Network

ทีม ITOMS เข้ารับมอบเกียรติบัตร Silver Partner ประจำปี 2020 จาก Aruba Network เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางทีม ITOMS นำโดยคุณมนตรี สีมาสิริ Director of Managed Services บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร Silver Partner ประจำปี 2020 จาก Aruba Network ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MFEC นำโดยทีม ITOMS ร่วมกับ Aruba Network ส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ โดยได้เข้าร่วมเป็น Partner ตั้งแต่ปี 2018 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในระยะเวลาเพียง 1 ปี MFEC สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ทาง Aruba…