ยกระดับองค์กรของคุณให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยด้วย CISCO Spark

Cisco Spark เป็น Application ที่สามารถรับส่งข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ รวมถึงสามารถโทรหากันได้ และประชุมผ่านทางวีดีโอได้อีก ซึ่ง Application นี้ถือว่าเป็น Collaboration ที่อยู่บน