Skip links
View
Drag
Tags

PETYA – Malware เรียกค่าไถ่ตัวใหม่ โหดกว่า Wannacry

PETYA ระบาดหนักอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นเริ่มต้นที่ประเทศยูเครน และตามด้วยประเทศรัสเซีย ซึ่ง PETYA นี้เป็น Ransomware คล้ายกับ Wannacry แต่โหดกว่า ตรงที่หลังจากติดแล้ว จะเข้ารหัสดิสก์ บูตเครื่อง แล้วจะใช้ทำงานอะไรไม่ได้เลย มีแต่ตัวอักษรแดงเท่านั้น จริงๆ แล้ว Malware ตัวนี้เป็นตัวเก่าเล่าใหม่