Skip links
View
Drag

MFEC รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ MFEC กับรางวัล “สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น” เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคเหนือตอนบน ในงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3” 

โดยคุณรตนพล บุบผาชาติ  เป็นตัวแทนของ MFEC เข้ารับรางวัลจากศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย  ณ Royal Jubilee Ballroom @ Impact Arena เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2554 ที่ผ่านมา

ภายในงานได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษ และการแสดงนิทรรศการด้านสหกิจศึกษาจากทั้ง 9 ภูมิภาค  MFEC ได้ร่วมแสดงผลงานด้านสหกิจศึกษาของบริษัทในโซนของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคเหนือตอนบน ซึ่งคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มุ่งหวังจะคว้ารางวัลระดับชาติมาครองได้ในปีต่อไป