Skip links
View
Drag

MFEC ร่วมสนับสนุนโครงการ New Generation Hackathon (NGH) จัดโดยสมาคมเยาวชน Startup

เมื่อวันที่ 2-4 เมษายนที่ผ่านมาสมาคมเยาวชนสตาร์ทอัพ (Young Entrepreneur Assembly Hub) ได้จัดโครงการ New Generation Hackathon (NGH) เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความสนใจในการสร้างนวัตกรรมหรือธุรกิจ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่ Business, Technology และ Design

ในงานวันแรก ‘คุณอาร์ม ศิวะดิตถ์’ Chief Transformation Officer, MFEC ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงาน โดยเล็งเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้จะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับ MFEC ในฐานะบริษัทไอทีที่พร้อมสนับสนุนความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ไปให้ถึงขีดสุด

นอกจากนี้ทาง Venture Lab บริษัทในเครือของ MFEC ยังได้ส่งตัวแทน ‘คุณพงศธร เปาลานวัฒน์’ Chief Technology Officer และ ‘คุณสรวิศ อัสสรัตนะ’ CEO, Talance เข้าร่วมเป็น Mentor แบ่งปันประสบการณ์และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 45 คน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ‘คุณโชติมา สิทธิชัยวิเศษ’ CEO, Venture Lab ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การในหัวข้อ “Endless Opportunity at Venture Builder” ให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับ Venture Builder รวมถึงเรื่องราวของการทำ Startup พร้อมทั้งยกเคสตัวอย่างที่เข้าถึงได้ง่าย จับต้องได้ และสอดแทรกเคล็ดลับมัดใจนักลงทุน ให้น้อง ๆ ได้นำไปต่อยอดในการแข่งขันอีกด้วย