Skip links
View
Drag

คุณวสันต์ ลิ่วลมไพศาล Chief Technology Officer, MFEC ร่วมงาน Barcamp Bangkok 2022

จบลงไปแล้วสำหรับงาน Barcamp Bangkok 2022 งานที่รวมตัวเหล่าชาว Geek ทั้งในสาย Programming และสายอื่น ๆ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในแต่ละ Session โดยภายในงานจะมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสามารถส่งหัวข้อในเรื่องที่ตนเองอยากจะแชร์ และให้เพื่อน ๆ โหวตหัวข้อพร้อมทั้งเข้าฟังตามความสนใจ

งานนี้ ‘พี่ลิ่ว วสันต์ ลิ่วลมไพศาล’ Chief Technology Officer, MFEC ก็ไม่พลาดขอเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ในหัวข้อ “IAM : Building Applications without Users Management” โดยได้แนะนำถึงการใช้บริการจัดการผู้ใช้ภายนอก เพื่อลดภาระของคนทำแอปพลิเคชันให้ได้ใช้เวลาไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชันหลักได้มากขึ้น ซึ่งภายใน Session พี่ลิ่วได้เตรียม Demo มายกตัวอย่างให้ผู้ฟังได้เห็นภาพ และทำตามไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย ตามไปรับชมภาพบรรยากาศภายในงานกันเลย