Skip links
View
Drag

MFEC ผสานจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ดัน 3 Core Solutions ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทย 

MFEC เดินหน้าสู่ความท้าทายใหม่ ผสานจุดแข็งแต่ละแผนกภายในองค์กร พร้อมจับมือบริษัทในเครือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยี ภายใต้คอนเซปต์ “Synergy Blending differences to Grow.” ตั้งเป้าหมายใช้เทคโนโลยีช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทย 

ผู้บริหารหัวเรือใหญ่ของ MFEC คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร CEO มองภาพรวมการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของประเทศไทย จากการที่แบงค์ชาติออกมายอมรับว่าปีที่แล้วค่า GDP 1.8 ซึ่งต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา และยังคงต่ำลงในทุกไตรมาส นั่นหมายความว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยถดถอยลง อีกทั้งอุตสาหกรรมไอทียังเป็นอุตสาหกรรมที่ขาดดุล 100% ยิ่งขายเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีส่วนไหนเป็นของไทย สะท้อนให้เห็นว่าเราอยู่ปลายสุดใน Value Chain นี้ เพราะฉะนั้นเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย การสร้างความสามารถทางการแข่งขันจึงกลายเป็นสิ่งแรกที่ธุรกิจต้องหามาโฟกัส  

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร CEO กล่าวว่า “Synergy เกิดขึ้นได้จาก Teamwork เมื่อมี Teamwork เราจึงมี Synergy ที่สามารถสร้าง Momentum ในการ Move ไปข้างหน้าพร้อมกันได้ ประเทศไทยอยู่ในจุดที่เสพไอทีจนกลายเป็นยาพิษ หลายธุรกิจมองว่าต้นทุนของไอทีพุ่งขึ้นสูงเร็วกว่ากำไร หมายความว่า MFEC เป็นส่วนหนึ่งในการเอากำไรออกจากบริษัทของลูกค้า เราจึงตั้งมั่นที่จะทำธุรกิจให้มี Purpose ไม่ใช่ Sales ขายยาที่ทำให้ลูกค้าเสพยาให้ได้มากที่สุดจนร่างกายพัง แต่เราจะทำให้ลูกค้ามีความสามารถทางการแข่งขันได้จริง ๆ นั่นเป็นเหตุผลที่ MFEC หันมาลงทุนกับ 3 เรื่องหลัก คือ AI, Opensource และ ESG” 

ปี 2024 นี้ MFEC ชูกลยุทธ์ Synergy เดินหน้าธุรกิจแบบ Purpose-Driven Business โดยให้ความสำคัญกับการเลือกสรรเทคโนโลยี ผ่าน 3 Core Solution ประกอบไปด้วย 

Cost Optimization : ออกแบบเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาด 

Generative Al :  นํานวัตกรรมเทคโนโลยี AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพร่วมกันในธุรกิจ 

Sustainability :  ตัวช่วยมองหาเงินสนับสนุนใหม่ ๆ จากนักลงทุน เพื่อความยั่งยืนแก่ธุรกิจของลูกค้า 

พร้อมดึงเอาจุดแข็ง (Competitive Advantage / Strength) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ออกมาช่วยกันอย่างเต็มที่ โดยใช้สายตาที่คมในการอ่านเทคโนโลยีอนาคต และผลักดันศักยภาพของพนักงานสู่การนํามา Deploy ในธุรกิจให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Fully Utilize) และทำให้เป็นหนึ่งใน Culture ขององค์กร 

คุณอาร์ม ศิวะดิตถ์ CSO  กล่าวว่า “Culture เป็นสิ่งที่สร้างไม่ได้ ต้องเกิดจากการที่คนกลุ่มหนึ่งคิดในแบบเดียวกัน เรื่องเดียวกัน และทำมันด้วยกัน เพราะฉะนั้นหากให้สรุป Strategy ก็คือ ทำงานที่เราได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้าง Culture Building ด้วย Communicate การสื่อสารที่ดีระหว่างกัน Collaboration and Team Spirit  สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้สามารถทำงานร่วมกัน และ Sharing Experience ประสบการณ์จะต้องเรียนรู้ด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่เราจะได้จากการทำเรื่องพวกนี้ก็คือ Synergy”   

จากประสบการณ์ตลอด 27 ปี MFEC สามารถเข้าไปเป็น Partner กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนํามาต่อยอดธุรกิจ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานในยุคปัจจุบันที่ต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านการทำงานที่สอดประสานกันจากธุรกิจ 5 Pillars ที่เป็นพื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีของ MFEC 

และในช่วงมีนาคมนี้ ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีอีกครั้งที่งาน “MFEC Inspire – Transforming IT Challenges into Future Competitive Advantage” พบกับเทคโนโลยีทั้ง 5 Pillars ที่จะพาให้ภาคธุรกิจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน