Skip links
View
Drag

Cloud Platform

เข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24/7 บน Cloud Platform

ผู้ให้บริการแบบครบวงจรทางด้าน Cloud Technology

ด้วยการเป็นผู้ให้คำปรึกษา การออกแบบจัดทำเทคโนโลยีคลาวด์ การสร้าง และดูแลระบบคลาวด์ สำหรับระบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าในองค์กร ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
Our Services

Tech services for your business.

Cloud Platform Services

บริการออกแบบ และจัดทำเทคโนโลยีคลาวด์ ทุกแพลตฟอร์มในทุกรูปแบบขั้นพื้นฐานให้กับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการมีโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ สำหรับสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร มีบริการประเมินราคา และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย การแจ้งเตือน ทำรายงานรายเดือน รวมถึงการทำ Billing Service ให้ตรงตามเงื่อนไขภาษีภายใน/ระหว่างประเทศ

Service Package

เป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อคนไทย เป็นแพลตฟอร์มวางแผนการขนส่งสินค้า โดยใช้แผนที่ของไทย รองรับการวางแผนขนส่งแบบคนไทย เพื่อให้สามารถพยากรณ์การส่งได้อย่างแม่นยำ ผลิตภัณฑ์ EDM (Electronic Digital Marketing Platform) เพราะทุกอีเมลต้องการส่งให้ถึงผู้รับ แพลตฟอร์มนี้จึงสร้างมาเพื่อส่งเมลเข้าถึงอินบอกซ์ โดยสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเก็บในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบแผนการตลาด

Professional Services

เป็นบริการการให้คำปรึกษา การออกแบบ และจัดทำระบบที่มีความซับซ้อน ทั้งในเชิงโครงสร้าง และในเชิงการทำงานของระบบและข้อมูล เพื่อให้ระบบที่ออกแบบสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ แต่ยังคงสนับสนุนความต้องการเชิงธุรกิจที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็ว ความเสถียร ความปลอดภัย และความสามารถในการรองรับทุก Workload

Technical Operation Services

เป็นบริการหลังการขาย ที่ลูกค้าต้องการผู้ช่วยสร้าง ช่วยออกแบบ และดูแลระบบของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้หน้าที่การดูแลระบบที่ซับซ้อนเป็นหน้าที่ของเราเพื่อให้ลูกค้าได้มุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาบริการนวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจได้อย่างอิสระ

Our Products

Route+

Route+ เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยานพาหนะบน Cloud ที่อ้างอิงการใช้ข้อมูลการจราจรในอดีตของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 10 ปีเพื่อวางแผนเส้นทางโดยอัตโนมัติและยังอำนวยความสะดวกใน การติดตาม GPS สําหรับการตรวจสอบเส้นทางของยานพาหนะอีกด้วย

Our Partners