Skip links
View
Drag

MFEC รับรางวัล Cyber Security Excellence Award 2022 

MFEC คว้ารางวัล Cyber Security Excellence Award 2022 ในงาน Digitech One Award Night ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพในบริการด้าน Cyber Security และผลักดันให้เสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการป้องกันที่ครอบคลุมและเท่าทันทุกความเสี่ยง 

ในปัจจุบัน ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นประเด็นสำคัญที่หลายธุรกิจให้ความสนใจ MFEC ตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์หลายรูปแบบที่เกิดขึ้นรอบด้าน จึงมุ่งที่จะพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี Cyber Security เพื่อส่งมอบบริการที่สามารถเสริมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับความเสี่ยงในทุกรูปแบบ ด้วยเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย