Skip links
View
Drag

Low Code เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา โลกธุรกิจพบว่ามีความต้องการเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด กระบวนการทำงานแบบเดิม ๆ ที่สามารถใช้งานผสมผสานระหว่างกระบวนการที่เป็นเอกสารหรือการแสดงตัวเพื่อทำธุรกรรมต่อหน้ากันกลายเป็นเรื่องยาก และแม้ว่าความร้ายแรงของ COVID-19 จะลดลงจนเราสามารถกลับมาทำธุรกรรมแบบเดิม ๆ ที่เจอหน้ากันได้แล้ว การทำธุรกิจแบบดิจิทัลก็ยังเดินหน้ากันต่อไป

ปัญหาใหญ่ของโลกธุรกิจคือการสร้างแอปพลิเคชันมารองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการเหล่านี้ที่ยังคงทำได้ยาก เราพบว่า Business Process หลายอย่างต้องอาศัยการตรวจทานด้วยมือ การส่งต่อเอกสารด้วยคน หรือการจัดการตรวจสอบตามกฎต่าง ๆ ที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อความผิดพลาด แต่กลับไม่สามารถสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาจัดการได้อย่างเต็มที่ เพราะนักพัฒนากลับเป็นอะไรที่หาได้ยากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันทั่วโลก หนึ่งในทางแก้ปัญหาคือการใช้แพลตฟอร์ม Low Code เข้ามาช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาลง

ปัจจุบันเราพบว่าการทำธุรกิจต่าง ๆ มักจะมีงานที่ต้องทำในบริบทที่คล้าย ๆ กัน เช่น การจัดการ Business Process ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กร การจัดการข้อมูลบนฐานข้อมูลที่มีอยู่หลายชุดให้มองเห็นภาพทางธุรกิจ การจัดการเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ รวมไปถึง Workflow ของการจัดการเอกสารเหล่านั้นว่าต้องอนุมัติโดยใครบ้าง และมีกฎการอนุมัติอย่างไร เช่น วันลาที่อาจจะมีจำกัดจำนวนวันต่อปี เป็นต้น 

การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเปลี่ยนกระบวนการเหล่านี้ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยซอฟต์แวร์อาจจะต้องใช้เวลาถึง 6 เดือนขึ้นไป และการแก้ไขปรับแต่งแต่ละรอบอาจจะกินเวลานานนับเดือน ในขณะที่แพลตฟอร์ม Low Code สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ที่เริ่มใช้งานได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ อีกทั้งยังช่วยปรับเปลี่ยนการทำงานของซอฟต์แวร์ในแต่ละรอบได้ง่ายกว่า 

แพลตฟอร์ม Low Code นั้นมีการใช้งานมานานในโลกองค์กร มีผู้ให้บริการรายสำคัญ เช่น ServiceNow หรือ OutSystems ตลอดจน Microsoft Power Apps อยู่ในตลาด แต่ความนิยมที่สูงขึ้นมากก็ทำให้แพลตฟอร์ม Low Code แบบโอเพนซอร์สถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน เปิดทางให้องค์กรสามารถใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นเป็นทางเลือกในการตอบโจทย์ธุรกิจได้ 

ติดตามเรื่องราวของทีมงาน MFEC ที่ทำงานกับแพลตฟอร์ม Low Code ในมุมมองต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ 

Master Dev >> https://youtube.com/playlist?list=PLG41fT3KG9vuHiLrhcwRmD0s77VnOV5id