Skip links
View
Drag

คุณศิริวัฒน์ เข้ารับรางวัลสุดยอด CEO รุ่นใหญ่สาขาเทคโนโลยี

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ กกร. และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2565 เพื่อประกาศรางวัล “CEO Econmass Awards 2022” ยก 12 ซีอีโอต้นแบบนำพาองค์กรฝ่าวิกฤติ หวังสร้างแรงบันดาลใจธุรกิจไทย พร้อมเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้บริหารภาคเอกชน ที่สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคธุรกิจในการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันสู่ระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย

ทั้งนี้ รางวัล Thailand’s CEO Econmass Awards 2022 แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

1. รางวัลซีอีโอรุ่นใหญ่ ธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CEO Econmass Awards 2022) 

2. รางวัลสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ (The Best CEO Econmass Awards 2022) 

3. รางวัลซีอีโอ รุ่นใหม่ หรือธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs CEO Econmass Awards 2022) 

4. รางวัลสุดยอดซีอีโอ เอสเอ็มอี (The Best SMEs CEO Econmass Awards 2022) 

5. รางวัลซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน (Popular Vote CEO Econmass Awards 2022)

ซึ่งคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ก็ได้คว้ารางวัล CEO Econmass Awards 2022 สาขาเทคโนโลยี ในหมวดรางวัลซีอีโอรุ่นใหญ่ ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการตัดสินให้ CEO ได้รับรางวัลนี้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นตามหลักเกณฑ์ และตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการคัดสรร คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กกร. ผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และยังเปิดโอกาสให้บรรณาธิการเศรษฐกิจ 83 องค์กรสื่อ ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ร่วมโหวต เพื่อเลือก “สุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่”