Skip links
View
Drag

Cisco เผยใต้ฟ้า Cloud ยังมีเรื่องราวที่ควรรู้

หากคุณเป็นอีกคนที่เชื่อว่า Cloud Computing จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นที่มาพร้อมกับโอกาสทองทางธุรกิจ แต่ภายใต้ความเชื่อนั้นยังมีความสงสัยบางอย่างปนอยู่จนเกิดเป็นคำถามที่ว่า “องค์กรของเราใช้ Cloud อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพจริงหรือไม่”

เพื่อป้องกันการนำ Cloud ไปใช้แบบไม่เต็มศักยภาพ หรือใช้ให้เป็นเพียงแค่ Data Center นิตยสารอะเบาท์อิทจึงได้นำบทความของผู้บริหารบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ Mr.Fabio Gori ,Director Worldwide Cloud Marketing มาแปลและเรียบเรียงให้คุณได้เข้าใจรูปแบบการใช้งานระบบ Cloud อย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยแท้จริง

เรากำลังใช้   Cloud  ให้เป็นเพียงแค่ Data Center หรือไม่?

จากการที่ผู้บริหาร Google , Mr. Urs Hölzle ได้ออกมาเผยผลสถิติของ RightScale ที่ระบุว่า ผู้ใช้ Cloud ไม่ได้ใช้Cloud อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้เสียทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของ Cloud ไปกว่า 45% แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะไม่ได้ต่างจากการใช้ Data Center แบบเดิมซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-30% ของ Capacity แต่ด้วยโมเดลของ Cloud ที่เป็นแบบ Pay-per-use ผู้ใช้สามารถวางแผนและจ่ายเฉพาะส่วนที่ใช้งานจริง ซึ่งนั้นทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่า Cloud จะนำมาซึ่งประโยชน์ถึง 100% และลดต้นทุนเมื่อเทียบกับ Data Center แบบเดิม

ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร?

ปัญหาที่แท้จริงคือ หลายองค์กรยังใช้ระบบ Cloud แบบเดียวกับการใช้ Data Center เพื่อบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยขอยกตัวอย่างเหล่านี้

  • มีการจอง resource ของเครื่อง Virtual ไว้ ถึงจะยังไม่การ provision จริงก็ตาม
  • การใช้งานของ VM เน้นการสร้างเครื่อง Virtual ขึ้นมาใหม่ แต่ไม่ได้เน้นการลดจำนวนเครื่องลง

เช่น ในขณะที่ developer ทำ test workload นั้น developer ก็มักจะไปสร้างเครื่องขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะทำให้ไม่รู้ว่าเครื่องไหนกำลัง active อยู่ หรือไม่ได้ใช้แล้ว

  • ปัญหาเรื่องของการเลือกขนาดของเครื่อง Virtual ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ผู้ใช้มักจะ provision เกินความจำเป็น ซึ่งจริงๆ แล้วยังมีทางเลือกอื่นที่ลดต้นทุนลงมา และพอเพียงกับความต้องการ

นอกจากนี้เรื่องการจัดการ Lifecycle ของ application  เช่น การเขียนสคริปขึ้นเอง เพื่อสร้าง cloud-specific VM images และมักจะต้องเขียน application เพื่อให้สอดคล้องกับ API รวมถึง services ของผู้ให้บริการ Cloud นั้นจะทำให้การบริหารจัดการยุ่งยากมากเวลาที่ต้องมีการแก้ไขใดๆ ลูกค้ารายหนึ่งของซิสโก้เปิดเผยว่า “กระบวนการที่จะปรับ component เพียงแค่อย่างเดียวใน application นั้น ทำให้ทีมต้องเขียนโค้ดมากถึง 1200 บรรทัด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของ application ส่งผลถึงการที่ทีมต้องแก้ไขและเขียนขึ้นใหม่อีกถึง 20%” โดยการปรับโค้ดดังกล่าวล้วนเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายในระบบ Cloud ทั้งสิ้น

การที่ผู้ให้บริการ Cloud หลายๆ เจ้ามักใช้กลยุทธ์ในลักษณะ “ลดราคา” มาดึงดูดความสนใจ ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหา กลับกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้รุนแรงยิ่งขึ้น เพราะนั้นเท่ากับว่าคุณกำลังบังคับให้องค์กรต้องตัดสินใจล่วงหน้า และใช้ Cloud เป็นเพียงแค่   Datacenter สิ่งที่ถูกต้องคือ ผู้ให้บริการ Cloud ต้องนำเสนอ Orchestration และ Management Tools เพื่อแก้ปัญหานี้

หากองค์กรไม่สามารถรับรู้ถึงประโยชน์ด้านความยืดหยุ่นของโมเดลแบบ Cloud  แล้วละก็ เป็นไปได้ยากที่จะสามารถรับรู้ข้อเท็จจริงว่าการใช้ Cloud นั้นช่วยทำให้ต้นทุนลดลงไปเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลของ IDC เปิดเผยว่า 85% ขององค์กรทั่วไปจะใช้ Cloud หลากหลายระบบ ซึ่งยิ่งทำให้ปัญหาแย่ลง!

แนวทางแก้ไขปัญหา

การจัดการ Cloud นั้นจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ถ้าหากไม่มี Cloud Intelligent Tool ที่จะช่วยให้การลงทุนเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบ Single Cloud หรือ ระบบที่มีชนิดของ Cloud ที่หลากหลาย

Cisco CloudCenter จะตอบโจทย์เรื่องการใช้ประโยชน์ของ Cloud ให้คุ้มค่า โดยเหมาะสมทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโซลูชั่นนี้มีหลายวิธีที่ทำให้การลงทุนของคุณจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด

  • การกำหนดนโยบายที่เรียกว่า auto-aging แอดมินจะสามารถตั้งให้เครื่องที่ไม่ได้ใช้งานให้ปิดอัตโนมัติได้ ซึ่งส่งลดผลถึงการลดต้นทุน Cloud ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น แอดมินด้าน DevOps ใช้นโยบาย auto-aging สำหรับทุกงาน และตั้งปิดในบาง งานที่ต้องการใช้งานตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้เครื่อง Virtual ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • Auto-scaling หรือ Utilization-based Scale-down ซึ่งสามารถตั้งให้เพิ่มจำนวน nodes ในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นแบบอัตโนมัติ หรือสามารถลดจำนวน node ลงเพื่อป้องกันการใช้เครื่อง Virtual ที่ไม่จำเป็นได้
  • CloudCenter สามารถช่วยเป็นตัวกลางในการเปรียบเทียบต้นทุนของ application ใน Cloud ที่แตกต่างกันทั้งที่อยู่ต่างผู้ให้บริการ Cloud กันหรือแม้กระทั่ง application ที่อยู่ใน Cloud เดียวกัน ซึ่งส่งผลถึงการแสดงต้นทุนที่แท้จริงได้
  • อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการทำงานแบบ App-centric โดย Cloud VMs จะทำการ deploy application เมื่อต้องการใช้งานจริง โดยไม่จำเป็นต้องมีการ pre-provision และเมื่อใช้งานเสร็จ ระบบจะปิดการใช้งานให้อัตโนมัติ

ถ้าคุณเชื่ออย่างเข้าใจ!!! CloudCenter จะช่วยทำให้คุณสามารถดึงเอาศักยภาพของ Cloud Computing ออกมาสร้างประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าตามการลงทุนได้จริงๆ  พร้อมส่งเสริมให้โมเดลของ Cloud ในเรื่องของ pay-per-use บรรลุสู่ผลลัทธิที่องค์กรของคุณตั้งเป้าไว้อย่างแท้จริงเช่นกัน

CloudCenter  Service Package ของ MFEC เริ่มต้นที่ซัพพอร์ต 2 cloud และ 100 virtualsท่านสามารถใช้ประสิทธิ์ภาพของ Cloud Center ได้เต็มรูปแบบจากการเข้าใช้งานคลาวด์ภายนอกได้สองแห่ง พร้อมบริการซัพพอร์ตหนึ่งปีเต็ม สำหรับองค์กรที่มีความต้องการต่างออกไป MFEC พร้อมให้คำปรึกษาและปรับรูปแบบโซลูชั่นเพื่อให้เหมาะกับขนาดองค์กรได้เสมอ

หากท่านมีความสนใจ ติดต่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นหรือการเดโม Cloud Center จาก MFEC

หมายเหตุ : บทความแปลมาจาก https://blogs.cisco.com/cloud/are-we-treating-cloud-just-like-another-data-center