Skip links
View
Drag

Cisco Enterprise Agreement (EA) เครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจ ก้าวสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

ในยุคดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลคือซอฟต์แวร์ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในองค์กรทุกระดับ 

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ในปัจจุบันอาจเป็นเรื่องยากและซับซ้อน โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทจากหลายผู้ผลิต ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 

 • ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป เนื่องจากต้องซื้อซอฟต์แวร์แยกจากกันหลายครั้ง 
 • การบริหารงานที่ซับซ้อน เนื่องจากต้องติดตามสถานะการใช้งานและดูแลการต่ออายุซอฟต์แวร์หลายรายการ 
 • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เนื่องจากอาจใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ครบชุดหรือล้าสมัย 

Cisco Enterprise Agreement (EA) คือคำตอบที่จะช่วยธุรกิจของคุณก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ 

ด้วยสัญญาที่ครอบคลุมซอฟต์แวร์จาก Cisco ทั้งด้าน Data Center, Security และ Collaboration ช่วยให้องค์กรสามารถซื้อซอฟต์แวร์ที่ต้องการได้ครบชุดในราคาที่คุ้มค่า พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น 

 • สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์แบบยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนจำนวนการใช้งานได้ตามความต้องการ 
 • ส่วนลดราคาพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย 
 • บริการสนับสนุนจาก Cisco ตลอดอายุการใช้งาน 

Cisco Enterprise Agreement มอบประโยชน์มากมายให้กับธุรกิจของคุณ ดังนี้ 

 • Cisco EA ช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ได้ในระยะยาว จากการได้รับส่วนลดราคาพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับประกันราคาล่วงหน้า  
 • Cisco EA ช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ จากการรวมซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ต้องการไว้ในข้อตกลงเดียว 
 • Cisco EA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรจากการลดเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ไปกับการติดตามสถานะการใช้งานและดูแลการต่ออายุซอฟต์แวร์ 
 • Cisco EA ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับองค์กรจากการได้รับสิทธิใช้งานซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่มาพร้อมกับการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุด 
 • Cisco EA Workspace เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของไลเซ่นส์ทั้งหมดของคุณ เช่น ไลเซ่นส์ที่กำลังใช้งานอยู่ ไลเซ่นส์ที่กำลังจะหมดอายุ และไลเซ่นส์ที่พร้อมใช้งาน 

MFEC เป็น Gold Partner ของ Cisco ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีและโซลูชัน Cisco เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และพร้อมให้คำปรึกษาและบริการแก่ธุรกิจของคุณในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประเมินความต้องการ การออกแบบโซลูชัน การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษา 

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารจัดการ Software License ผ่านการใช้ Cisco Enterprise Agreement เพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

สนใจบริการต่าง ๆ ของทาง MFEC สามารถดูเพิ่มเติมและติดต่อได้ที่: https://www.mfec.co.th/solutions-and-services/