Skip links
View
Drag

เงินติดล้อผนึกกำลัง MFEC และ Apigee เข้าสู่ Digital Platform โฉมใหม่อย่างเต็มรูปแบบ

บริษัทเงินติดล้อ เตรียมเปิดตัวรูปแบบแพลตฟอร์มใหม่โดยนำระบบ Apigee ซี่งเป็น API Gateway ที่จะคอยจัดการกับ Request ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ก่อนจะทำการส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวิลที่อยู่ภายในแอปพลิเคชัน โดย Apigee นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google อีกทั้ง ในการร่วมมือครั้งนี้ บริษัทเงินติดล้อยังได้จับมือกับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ซึ่งบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานสารสนเทศอย่างครบวงจร ในการวางแผนการสร้างแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ 

รู้จักกับบริษัทเงินติดล้อ

บริษัทเงินติดล้อ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่มีสาขามากที่สุด โดยธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและนายหน้าประกันภัยเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และบริษัทเงินติดล้อยังอยู่ภายเครือ MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของโลก 

เป้าหมายของเงินล้อติดล้อในยุคดิจิดัล

ในปัจจุบันที่โลกธุรกิจมีความเปลี่ยนผ่านทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทางบริษัทเงินติดล้อได้เล็งเห็นโอกาสเติบโตผ่านด้านไอทีต่อธุรกิจสินเชื่อจากทะเบียนรถและธุรกิจนายหน้าประกันภัย ทั้งในด้านการจัดการความเสี่ยง การติดตามการชำระเงิน ความสำคัญของแอปพลิเคชัน และการจัดการคอลเลกชันที่มี รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่ต้องใช้ไอทีในการจัดการเพื่อทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
ด้วยความสำคัญของไอทีต่อธุรกิจส่งผลให้ทางบริษัทลงทุนด้านไอทีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุสาหกรรมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ดำเนินการภายในบริษัทเอง ทั้ง Mobile Application สำหรับลูกค้าและสำหรับทางสาขาใช้งานอยู่ทั้งสินเชื่อด้วยและขายประกัน ในอนาคตอาจจะรวมถึง Dealer ที่ขายรถต่าง ๆ ให้กับบริษัท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัทมีอัตราการรับสมัครพนักงานด้านไอทีสูงขึ้นเรื่อย ๆ และมีพนักงานด้านไอทีกว่า 300 ตำแหน่งเพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจของบริษัทเงินติดล้อ

เหตุผลที่เลือกใช้ Apigee โดยมี MFEC เป็นที่ปรึกษา

ในการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อในด้านไอที ซึ่งทั้งการวางระบบและ API เป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมในการรองรับการขยายระบบและทางบริษัทเงินติดล้อได้ทำการวิจัยและทดลองทุกกระบวนการก่อนที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทติดตั้งในการขยายธุรกิจครั้งนี้ ทาง เงินติดล้อ ได้เผยว่า ในกรณีของทางเงินติดล้อ ได้มีการออกแบบเป็น Micro-service ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำได้ เนื่องจากตัว API ที่เคยใช้ทุกอย่างเป็น RESTful ในหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น System, Process หรือว่าชั้น UI/UX ที่รองรับช่องทางต่าง ๆ เพราะฉะนั้นจึงขยายต่อยอดได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะสามารถที่จะใช้ API ที่อยู่ในชั้นของ Process หรือว่าชั้น System เก่ามาใช้โดยไม่ต้องทำใหม่ ซึ่ง Apigee สามารถนำมาใช้กับข้อมูลที่มีอยู่ของ API เดิม 

Apigee มีฟีเจอร์ที่สามารถใช้ได้ง่าย ประหยัดเวลา และไม่ซับซ้อนเกินไป เมื่อเทียบกับ API Gateway อื่น ๆ โดยมีฟีเจอร์เพียงพอและไม่มากเกินความต้องการในการทำงานของบริษัทที่จะลดความซับซ้อนในการชำระเงินไปยังช่องทางต่าง ๆ โดยเป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูล อีกทั้ง API นี้ยังส่งเสริมในด้านการเขียนโค้ด ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเซ็ตอัประบบอย่างสะดวกสบาย จึงเป็นสาเหตุที่ทางเงินติดล้อมองว่า Apigee เหมาะสมที่สุดสำหรับการขยายธุรกิจครั้งนี้ 

การดำเนินการครั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัท MFEC หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาและวางระบบไอทีแถวหน้าของไทยซึ่งบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบในการขยายธุรกิจกับบริษัทเงินติดล้อ โดยทางบริษัทเงินติดล้อเล็งเห็นศักยภาพในการดำเนินการและแก้ปัญหาของบริษัท MFEC ซึ่งมีจุดเด่นคือ สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน มีแบบจำลองให้เห็นภาพจริง และมีบุคลากรคอยช่วยดูระบบ รวมถึงให้คำปรึกษาตลอดเวลา ทำให้เงินติดล้อร่วมมือกับบริษัท MFEC ได้อย่างมั่นใจ 

นอกจากนี้ ทาง MFEC ได้เผยถึงวิสัยทัศน์ต่อการร่วมมือกับบริษัทเงินติดล้อผ่านระบบ API ของ Apigee ว่าทาง MFEC ไม่มุ่งเน้นเฉพาะความสำเร็จของ Project เพียงเท่านั้น MFEC ยังมุ่งเน้นให้เกิด Win-Win Situation ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำการพัฒนาติดตั้งและนำไปใช้แล้วจะเกิดรายได้และประโยชน์ต่อผู้ร่วมธุรกิจมากขึ้น ตลอดจน สามารถเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทเงินติดล้อดำเนินต่อไปได้ และสามารถขยายผลิตภัณฑ์ในวงกว้างมากขึ้น