Skip links
View
Drag

MFEC accomplished Google Cloud Specialization Partner in Application Development

MFEC ได้รับการรับรองจากโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage ให้เป็น Specialization Partner ในด้าน Application Development ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในการการันตีขีดความสามารถด้าน technical ให้แก่ Google Cloud Partner ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความเชี่ยวชาญในการให้บริการ Google Cloud ของ MFEC ที่จะผลักดันศักยภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตดิจิทัลและส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้ลูกค้า

ทั้งนี้ Application Development Specialization เป็นการรับรองที่แสดงให้เห็นว่า MFEC เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานและให้บริการลูกค้าในด้านแอปพลิเคชัน Cloud-Native เชิงธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะ Apigee API management และ Anthos Cluster Management โดยการจะได้มาซึ่งตำแหน่งนี้ MFEC ได้พิสูจน์ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในด้านการให้บริการแอปพลิเคชันของ Google Cloud ผ่านความสำเร็จหลายรายการ ที่เกิดจากความร่วมมือของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการให้บริการแอปพลิเคชันของ Google Cloud ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าที่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยบริการของ Google Cloud ด้วยการดูแลของ MFEC และใบรับรองความสามารถทางเทคนิคระดับมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ใบรับรองการเป็นสถาปนิกคลาวด์ระดับมืออาชีพ (Professional Cloud Architect Certification) และใบรับรองการเป็นนักพัฒนาระบบคลาวด์ระดับมืออาชีพ (Professional Cloud Developer Certification)

ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความสามารถอย่างไร้ขีดจำกัดของ MFEC ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อตอบรับกับทุกความเปลี่ยนแปลง ไปพร้อมกับการสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมจะสนับสนุนลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตดิจิทัลของทุกคน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://cloud.google.com/…/mfec-public-company-limited…