โซลูชันสำหรับป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกที่ระดับ DNS

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่ายเปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้มีการใช้งานซอต์ฟแวร์บน Cloud เพิ่มขึ้น ระบบความปลอดภัยจึงจำเป็นสำหรับ Cloud เช่นกัน Cisco Umbrella มีโซลูชันที่มาช่วยตอบโจทย์ ที่เรียกว่า Secure Internet Gateway (SIG)

Cisco Umbrella

การป้องกันความปลอดภัย

 • ด่านแรกของการป้องกันภัยคุกคามบล็อค malware, phishing, และ command & control ผ่านทางพอร์ตหรือโปรโตคอลต่างๆ ก่อนที่ภัยคุกคามจะมาถึงคุณ
 • การเห็นและปกป้องได้ทั่วทุกที่ช่วยให้สามารถมองเห็นและปกป้องการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ทั้งหมดบนระบบเครือข่ายของคุณทั้งที่อยู่ในสำนักงานและผู้ใช้ที่ทำงานนอกสถานที่
 • ผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือเดิมที่มีอยู่ และช่วยให้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น

Cisco Umbrella Investigate

ความชาญฉลาด

 • กราฟการใช้งานอินเตอร์เน็ตจากทั่วโลกทั้งปัจจุบันและในอดีตช่วยให้เห็นภาพความสัมพันธ์และข้อมูลการใช้งาน internet domains, IPs, networks, และ malware ที่สมบูรณ์มากที่สุด
 • สืบค้นข้อมูลไปยังผู้โจมตีใช้ระบบ dynamic search engine หรือ RESTful API เพื่อค้นหาข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ร่วมกับข้อมูล SIEM: ใช้ข้อมูลที่มาจากทั่วโลกและความสามารถในการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ช่วยให้ลำดับความสำคัญในการตอบสนองต่อเหตุการณ์การโจมตีได้อย่างทันท่วงที

ความปลอดภัยย้ายไปอยู่บน Cloud

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่ายเปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้มีการใช้งานซอต์ฟแวร์บน Cloud เพิ่มขึ้น ระบบความปลอดภัยจึงจำเป็นสำหรับ Cloud เช่นกัน Cisco Umbrella มีโซลูชันที่มาช่วยตอบโจทย์ ที่เรียกว่า Secure Internet Gateway (SIG)

โซลูชันแรกสำหรับ Secure Internet Gateway บน cloud

ก่อนที่ผู้ใช้จะเชื่อมต่อไปยังปลายทางในอินเตอร์เน็ต โซลูชัน Secure Internet Gateway ให้บริการเป็นด่านแรกในการวิเคราะห์และตรวจจับความปลอดภัย โดยมีความสามารถหลักดังนี้

 • การเห็นข้อมูลการโจมตีและการป้องกันผู้ใช้ทั้งในและนอกระบบเครือข่ายขององค์กร
 • การปกป้องการโจมตีผ่านพอร์ตและโปรโตคอลต่างๆ
 • ระบบเปิดเพื่อความง่ายในการทำงานร่วมกับระบบอื่น
 • ระบบ threat intelligence
 • Proxy และตรวจสอบไฟล์
 • การค้นหาและควบคุมระบบซอฟแวร์ SaaS บน Cloud

สอบถามเพิ่มเติม

Email: network@mfec.co.th
Resources : www.cisco.com