Skip links
View
Drag

ปัญญาประดิษฐ์หลังยุค ChatGPT
กับการทำงานที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล

เดือนมีนาคม 2023 นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงด้านปัญญาประดิษฐ์กับการใช้งานจริง หลังจาก OpenAI เปิด ChatGPT ให้ใช้งานกันไม่กี่เดือน คนจำนวนมากก็มองเห็นโอกาสและความเปลี่ยนแปลงในการทำงานขึ้นอย่างมากหลักจากนี้ ทั้ง Google และ Microsoft ต่างก็เร่งประกาศว่าจะทำปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในบริการของตนเอง

ความเปลี่ยนแปลงในการทำงานขนาดใหญ่ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เช่น กระแส PC ที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้คอมพิวเตอร์กันโดยทั่วไปได้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล Smartphone ที่เปิดธุรกิจใหม่ ๆ ทั้ง Application Streaming และบริการเรียกรถหรือสั่งอาหารต่าง ๆ ตลอดจนบริการ Cloud ที่เปิดทางให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้โครงสร้างคุณภาพสูงโดยไม่ต้องลงทุนเริ่มต้นด้วยเงินก้อนใหญ่เหมือนเดิม

บริการอย่าง Microsoft 365 Copilot น่าจะแสดงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าโลกหลังจากนี้การทำงานระหว่างคนทำงานกับคอมพิวเตอร์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จากเดิมที่คนทำงานต้องเป็นฝ่ายเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่เราต้องการ มนุษย์มีหน้าที่แปลงความต้องการของมนุษย์ด้วยกันเป็นคำสั่ง Code หรือ Script เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

แต่บริการ Copilot และ ChatGPT เป็นจุดเปลี่ยนว่าคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจมนุษย์ได้มากขึ้น Business User สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่เคยมีอยู่แล้วแต่ผู้ใช้ไม่เคยเข้าถึงความสามารถของมันได้โดยตรง หลังจากนี้ความสามารถของคอมพิวเตอร์จำนวนมากจะถูกปลดล็อกออกมาเพราะปัญญาประดิษฐ์สามารถทำความเข้าใจคำสั่งของผู้ใช้ได้โดยตรง สูตรสมการใน Excel ที่ต้องเคยต้องอาศัยการเรียนรู้เป็นเวลานานเพื่อให้ใช้งานได้ หลังจากนี้ก็สามารถใช้งานได้ด้วยการสั่งโดยตรง

Microsoft ระบุว่า AI นั้นเหมือนกับยุคที่เราเพิ่งมีเครื่องคิดเลข และสามารถปลดล็อกความสามารถของคนให้ไปคิดงานในระดับเหนือขึ้นไป โดยปล่อยให้การคำนวณเป็นเรื่องของเครื่องคิดเลข ปัญญาประดิษฐ์แบบโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model – LLM) เป็นเหมือนเครื่องคิดเลขสำหรับงานเขียนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่งานคำนวณ คนทำงานปรับไปสู่การให้แนวทางที่ต้องการเขียน ปรับแต่งแก้ไข แทนที่จะเป็นผู้นั่งพิมพ์เอกสารจากเริ่มจนจบ

ความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทำให้โลกของการทำงานเปลี่ยนไป การทำงานหลังจากนี้อาจไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แต่มี AI เข้ามาช่วยเหลือเราตั้งแต่ต้น ทำให้เรามีเวลาสำหรับการสร้างสรรค์งานเพิ่มเติม เพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง อีกทั้งกระแสครั้งนี้น่าจะทำให้การทำงานทุกส่วนเปลี่ยนไป ตั้งแต่งานสร้างสรรค์ด้านคอนเทนต์ต่าง ๆ งานเอกสารที่เคยต้องจัดการด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนมาก หรือแม้แต่นักพัฒนาที่เคยเป็นผู้แปลงความต้องการของผู้ใช้ให้กลายเป็นคำสั่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้เอง และองค์กรที่สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ก็น่าจะกลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบในยุคต่อไปอย่างชัดเจน