Skip links
View
Drag

Chatbot

Tags

สรุปประเด็นงาน Google I/O 2023 เมื่อการพัฒนา AI คือการแข่งขัน 

ในงานนี้เอง Google ได้มีการยกระดับการพัฒนา AI ให้มีความสามารถและฟีเจอร์เทียบเท่า OpenAI เพื่อมาสู้กับ ChatGPT โดยการเปิดตัว AI Chatbot ในชื่อ “Google Bard”

MFEC

MFEC