Skip links
View
Drag

MFEC ก้าวกระโดดขึ้นสู่ Diamond Partner 
ระดับสูงสุดจาก UiPath ใน RPA Solutions

MFEC ร่วมกับ UiPath เสนอ Robotic Process Automation (RPA Solution) เข้าไปช่วยลดการทำงานซ้ำๆ และปรับการทำงานเหล่านั้นให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากในเดือนมกราคม 2021 ที่ผ่านมา บริษัท MFEC ได้รับการรับรองให้เป็น Authrorized Gold Partner และได้รับรางวัล Best Automation Program Management Partner 2020 แต่ผ่านไปเพียงไม่นาน เนื่องจากการให้บริการที่ดี และความสามารถในการสร้างความไว้วางใจในการพัฒนา RPA Solution ให้กับลูกค้าได้ ทำให้ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2021 นี้ MFEC ได้ถูกยกระดับให้เป็น “Authrorized Diamond Partner” เป็นการรับรองและยืนยันว่าบริษัท MFEC มีความพร้อมในการพัฒนากระบวนการอัตโนมัติ และเพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์ที่สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจ รวมถึงได้รับประสบกาณ์ที่ดี จากการนำ RPA Solution มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เรายังได้สร้างแหล่งความรู้ดีๆอย่าง Automation Classroom ใน YouTube และบทความดีๆใน Medium เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนในการทำงานของ RPA

Automation Classroom : https://bit.ly/3zyZdf3
Medium #MFECRPA : https://bit.ly/3jAXTCI

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลของ RPA Solution สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ps-bsm@mfec.co.th

#MFECxUiPath#MFEC#DiamondPartner#Uipath#RPA