Skip links
View
Drag

MFEC คว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2023 สาขา Security Award

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไอที ประสบความสำเร็จคว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2023 สาขา Security Award

เนื่องจากความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่ต้องการระบบการจัดการ Antivirus ที่ทันสมัย เพื่อลูกค้าสามารถควบคุมและจัดการความปลอดภัยผ่านทางศูนย์กลางได้ เราจึงได้นำเทคโนโลยี Microsoft Defender for Endpoint จาก Microsoft เข้ามาใช้แทนโซลูชัน Endpoint Security แบบเดิม เพื่อเสริมสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ และความร่วมมืออันเหนียวแน่นของพันธมิตร จึงได้มีโครงการที่ทำงานร่วมกับทีมของ Microsoft ขึ้นมา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการปรับแต่งโซลูชันให้เข้ากับความต้องการของลูกค้านั้นเป็นไปได้อย่างแม่นยำ

โดยโครงการนี้ได้เสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงานธนาคารกว่า 30,000 ราย ที่ให้บริการลูกค้าอยู่ทั่วทั้งในประเทศ บริษัทในเครือ และนอกประเทศแถบอาเซียน

ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ยืนยันให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางด้านความปลอดภัย และมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้างโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด