Skip links
View
Drag

MFEC Group รวมทัพปั้นทีม DATA & AI ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

กลุ่มบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC Group ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ในปัจจุบันมีสัดส่วนพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านสายงาน DATA & AI มากถึง 400 คน จากจำนวนพนักงานในเครือทั้งหมด นับเป็นบริษัทที่มีบุคคลากรทางด้าน DATA & AI ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

MFEC Group เล็งเห็นโอกาสในการใช้ศักยภาพของทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน DATA & AI ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีและดูแลลูกค้าบริษัทชั้นนำมากกว่า 300 บริษัท มาให้คำปรึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับลูกค้าของบริษัทและธุรกิจต่างๆ ในยุคดิจิตัล โดยจัดตั้ง Business Unit ใหม่ภายใต้ชื่อ “DataWise” ซึ่งเป็นความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Analytics  Solutions  , บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จํากัด (Data Cafe) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Predictive AI และ Generative  AI  

โดยภารกิจหลักของ DataWise จะเป็นทีมผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญ DATA & AI ที่มากที่สุดในประเทศไทยและให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ การให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ อบรม ไปจนถึงการบริการหลังการขาย ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งมอบและให้บริการกับธุรกิจที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

คุณพรรณศิริ อมาตยกุล ผู้กำหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจ DATA & AI กล่าวว่า “การร่วมมือระหว่าง MFEC, BAC และ Data Cafe ในการปั้นทีมงานขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนธุรกิจ DATA & AI จากประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี  เรามุ่งเน้นส่งมอบความสำเร็จของโครงการและความพึงพอใจเหนือความคาดหวังรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา”  

DataWise ให้บริการ “End-to-End Solution for Data & AI” ครอบคลุมถึงทุกระบบที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนระบบที่นำข้อมูลไปใช้ให้เพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับทุกองค์กรธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. Enterprise Data-Platform Solutions 

โซลูชันที่ช่วยอำนวยสะดวกในการจัดการข้อมูล ที่ออกแบบมาเพื่อตอบความต้องการทางธุรกิจได้อย่างครอบคลุม โดยจัดการข้อมูลตามนโยบายการกำกับดูแลข้อมูล เพื่อประสานบุคลากร กระบวนการ และการทำงานร่วมกันทางเทคโนโลยี นอกจากนั้น โซลูชันนี้ยังสามารถช่วยกำหนดกรอบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานและการติดตามวัดผล รวมถึงช่วยในการตั้งค่าแพลตฟอร์มข้อมูล (Data Platform) การเพิ่มประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษา 

2. Cloud Data-Platform Solutions 

เสนอแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลบน Cloud ที่มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยสูง โดยใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการบูรณาการข้อมูลที่หลากหลายจากทั่วทั้งองค์กรและภายนอก นอกจากนี้ยังนำเอานโยบายการกำกับดูแลข้อมูลมาใช้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้งานข้อมูลและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการใช้ข้อมูลของตนในโลกดิจิทัลปัจจุบัน 

3. Data Analytics Solutions 

โซลูชันที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมููล โดยเริ่มจากการกำหนดหัวข้อ แปลงข้อมูลให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจให้ตรงตามความต้องการลูกค้า การให้คำปรึกษาจากผูู้เชี่ยวชาญและการบริการระดับมืออาชีพ นอกจากนั้น ยังมีการสร้างแบบจำลองข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อรับรองกรณีการใช้งานทางธุรกิจ และยังเปิดใช้งานความสามารถในการวิเคราะห์แบบ Self-Service ที่มีการออกแบบและใช้การรายงานเชิงลึก ด้วย dashboard รวมถึงมีการ ทำ Data Visualization ที่มีประสิทธิภาพ 

4. Value-Driven AI Solutions 

โซลูชัน AI ที่ออกแบบปรับแต่งมาเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสู่สังคม โดยจะมีการทำ Task Automation ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และช่วยในการปรับเปลี่ยนประสบการณ์เฉพาะของลูกค้า  

5. Enablement & Data-Driven Culture Transformation 

การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมมาตรฐานที่ครอบคลุมทั้งทักษะพื้นฐานและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อสร้างวัฒนธรรมของการตัดสินใจและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยการจัดฝึกอบรมโปรแกรมและจัดเวิร์คช็อปที่ปรับแต่งเฉพาะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล  

6. Customer Success & Support 

การให้บริการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้าในด้านเทคนิคเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการในการบริการ และสนับสนุนส่วนบุคคลและบริการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด โดยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากลูกค้าในระยะยาว และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 

การร่วมมือระหว่าง MFEC, Data cafe และ BAC จะเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาและการสร้างสรรค์ในด้านการจัดการข้อมูลในประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกๆ ภาคส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจ และยังช่วยลูกค้าแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและนำเสนอรายงานให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ตรงกับพันธกิจของบริษัทในการ “เป็นพลังขับเคลื่อนในการทำให้ ชีวิตดิจิตอลของคุณดีขึ้น” 

More Information : https://www.mfec.co.th/datawise/