Skip links
View
Drag

NVIDIA

NVIDIA เข้าร่วมตลาด AI สะท้อนกระแสมาแรงของ Generative AI ในปี 2023   

NVIDIA เป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ครองตลาดการ์ดจอที่ไม่เพียงแต่นำมาใช้เพื่อเล่นเกมเท่านั้น แต่ยังเเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน AI

MFEC

MFEC