Skip links
View
Drag

คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม Cyber Security Operation Center (CSOC) ที่ MFEC

หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม Cyber Security Operation Center (CSOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ MFEC โดยมีคุณก่อกนก ภัทรเมธาวรกุล Senior Information Security Director และทีมงาน CSOC จากทีม Information Security ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกระบวนการบริหารจัดการ CSOC ในระดับองค์กร

การผนึกกำลังระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมไอทีในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี Cyber Security Operation Center (CSOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต