Skip links
View
Drag

ผู้บริหาร MFEC มอบชุด Welcome back ต้อนรับพนักงานกลับสู่พื้นที่

หลังจากที่ได้มีการประกาศให้พนักงานเข้าใช้พื้นที่สำนักงานของ MFEC ได้ โดยจำกัดค่าความหนาแน่นอยู่ที่ 25% ของพื้นที่ ทำให้มีพนักงานเริ่มทยอยกลับเข้าสู่พื้นที่ของการทำงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากการเข้าประจำพื้นที่สำนักงานแล้ว ยังมีพนักงานหลายภาคส่วนต้องเข้าประจำพื้นที่การทำงานของตนเอง ซึ่งอยู่กระจายกันออกไปตามการให้บริการต่อลูกค้า
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ด้วยความห่วงใยพนักงานทุกคน เหล่าผู้บริหารจาก MFEC จึงได้ทำการส่งมอบชุด Welcome Back แทนความห่วงใยและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน ภายใต้กิจกรรม “ใครไม่แคร์ We Care” สานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทที่เล็งเห็นว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเติบโตไปพร้อมๆ กัน จึงได้มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนพนักงานอยู่เสมอทั้งในสถานการณ์ที่ปกติหรือในสภาวะฉุกเฉินก็ตาม
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบโครงการอย่าง People Excellence ได้เร่งดำเนินการจัดส่งชุด Welcome Back ให้กับพนักงานทุกคน และขอให้ทุกวันหลังจากนี้เป็นวันที่ดีร่วมกัน