Skip links
View
Drag

Uncategorized @th

Visualization กับการสื่อสารเหตุการณ์ Coronavirus

ข่าว Coronavirus ที่ระบาดออกมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนสร้างความวิตกเป็นวงกว้าง แต่ก็เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการวิกฤติไ

MFEC

MFEC

Visualization กับการสื่อสารเหตุการณ์ Coronavirus

ข่าว Coronavirus ที่ระบาดออกมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนสร้างความวิตกเป็นวงกว้าง แต่ก็เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการวิกฤติไ

MFEC

MFEC

ไอเดียดี “KBTG Cloud” พื้นที่ปล่อยของสำหรับคนมีไอเดีย

กระแสฟินเทค หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial Technology) กำลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนไทย ด้วยจุดเด่นตรง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวล

MFEC

MFEC