Skip links
View
Drag

CallSync

CallSync

Automate your Customer Service

Automate your Customer Service

Automate your Customer Service

CallSync เป็นเครื่องมือ AI ที่ทำให้การบริการลูกค้าเป็นเรื่องง่าย และเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการลูกค้า
โดยปรับกระบวนการสื่อสารให้เป็นระเบียบและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

CallSync เป็นเครื่องมือ AI ที่ทำให้การบริการลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
และเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการลูกค้า โดยปรับกระบวนการสื่อสาร
ให้เป็นระเบียบและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

CallSync เป็นเครื่องมือ AI ที่ทำให้การบริการลูกค้า
เป็นเรื่องง่าย และเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการลูกค้า
โดยปรับกระบวนการสื่อสารให้เป็นระเบียบ และ
เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

Our Story

เรารับรู้ถึงปัญหาที่ธุรกิจพบเจอจากการบริการที่ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดลูกค้าที่ผิดหวังและโอกาสทางธุรกิจที่สูญเสียไป โดยเฉพาะเมื่อมีปริมาณการสอบถามที่สูงจากลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราได้พัฒนา CallSync มาช่วยให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยการใช้เทคโนโยลี AI ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและเป็นอัตโนมัติ

Our Story

เรารับรู้ถึงปัญหาที่ธุรกิจพบเจอจากการบริการที่ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดลูกค้าที่ผิดหวังและโอกาสทางธุรกิจที่สูญเสียไป โดยเฉพาะเมื่อมีปริมาณการสอบถามที่สูงจากลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราได้พัฒนา CallSync มาช่วยให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยการใช้เทคโนโยลี AI ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและเป็นอัตโนมัติ

How It Works?

CallSync ใช้เทคโนโลยี AI และโมเดลประมวลผลภาษาที่เป็นธรรมชาติที่ช่วยให้สามารถเข้าใจและตอบกลับลูกค้าในลักษณะคล้ายมนุษย์ได้ เช่น ลูกค้าสามารถพิมพ์คำถามง่าย ๆ อย่าง "ฉันต้องชำระเงินครั้งถัดไปเมื่อใด?" และระบบ AI จะค้นหาในฐานข้อมูลเพื่อให้คำตอบที่แม่นยำสำหรับลูกค้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอคุยผ่านฝ่ายบริการลูกค้า

How It Works?

CallSync ใช้เทคโนโลยี AI และโมเดลประมวลผลภาษาที่เป็นธรรมชาติที่ช่วยให้สามารถเข้าใจและตอบกลับลูกค้าในลักษณะคล้ายมนุษย์ได้ เช่น ลูกค้าสามารถพิมพ์คำถามง่าย ๆ อย่าง "ฉันต้องชำระเงินครั้งถัดไปเมื่อใด?" และระบบ AI จะค้นหาในฐานข้อมูลเพื่อให้คำตอบที่แม่นยำสำหรับลูกค้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอคุยผ่านฝ่ายบริการลูกค้า

Key Features & Benefits

ประสบการณ์ที่ง่ายดายสำหรับลูกค้าของคุณ

ด้วยโมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติ ลูกค้าสามารถสนทนากับ CallSync ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ แม้ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

ข้อมูลที่ตรงใจลูกค้าและแม่นยำ

CallSync บันทึกข้อมูลลูกค้าที่เป็นอัปเดตล่าสุดและให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการติดต่อของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็นอยู่เสมอ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น

การตอบกลับอย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นและเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ของคุณ

การสนับสนุนแบบหลากหลายช่องทาง

ให้การสนับสนุนลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง อย่างเช่น เว็บแชท แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันการส่งข้อความ

Key Features & Benefits

ประสบการณ์ที่ง่ายดายสำหรับลูกค้าของคุณ

ด้วยโมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติ ลูกค้าสามารถสนทนากับ CallSync ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ แม้ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

ข้อมูลที่ตรงใจลูกค้าและแม่นยำ

CallSync บันทึกข้อมูลลูกค้าที่เป็นอัปเดตล่าสุดและให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการติดต่อของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็นอยู่เสมอ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น

การตอบกลับอย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นและเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ของคุณ

การสนับสนุนแบบหลากหลายช่องทาง

ให้การสนับสนุนลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง อย่างเช่น เว็บแชท แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันการส่งข้อความ

Key Features & Benefits

ประสบการณ์ที่ง่ายดาย
สำหรับลูกค้าของคุณ

ด้วยโมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติ ลูกค้าสามารถสนทนากับ CallSync ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ แม้ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

ข้อมูลที่ตรงใจลูกค้าและแม่นยำ


CallSync บันทึกข้อมูลลูกค้าที่เป็นอัปเดตล่าสุดและให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการติดต่อของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็นอยู่เสมอ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น

การตอบกลับอย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นและเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ของคุณ

การสนับสนุนแบบหลากหลายช่องทาง

ให้การสนับสนุนลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง อย่างเช่น เว็บแชท แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันการส่งข้อความ

Key Features & Benefits

ประสบการณ์ที่ง่ายดาย
สำหรับลูกค้าของคุณ

ด้วยโมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ลูกค้าสามารถสนทนากับ CallSync
ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
แม้ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

ข้อมูลที่ตรงใจลูกค้า
และแม่นยำ

CallSync บันทึกข้อมูลลูกค้าที่เป็นอัปเดตล่าสุด
และให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการติดต่อ
ของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้
อย่างตรงประเด็นอยู่เสมอ

ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ดีขึ้น

การตอบกลับอย่างรวดเร็ว และ
แม่นยำทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น
และเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ของคุณ

การสนับสนุนแบบ
หลากหลายช่องทาง

ให้การสนับสนุนลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง
อย่างเช่น เว็บแชท แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
และแอปพลิเคชันการส่งข้อความ

FAQ

A : CallSync ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเพียงแค่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

A : CallSync ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ตั้งแต่ประวัติการชำระเงินของลูกค้าไปจนถึงนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท

A : เทคโนโลยีของเรามีความแม่นยำสูงและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

A : CallSync ให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมอบรมและทรัพยากรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบการใช้งาน เทคนิคการใช้งานออนไลน์ คำถามที่พบบ่อย และช่องทางการสนับสนุนลูก เพื่อให้ประสบการณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องสำหรับลูกค้าของเรา

FAQ

A : CallSync ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเพียงแค่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

A : CallSync ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ตั้งแต่ประวัติการชำระเงินของลูกค้าไปจนถึงนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท

A : เทคโนโลยีของเรามีความแม่นยำสูงและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

A : CallSync ให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมอบรมและทรัพยากรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบการใช้งาน เทคนิคการใช้งานออนไลน์ คำถามที่พบบ่อย และช่องทางการสนับสนุนลูก เพื่อให้ประสบการณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องสำหรับลูกค้าของเรา

FAQ

A : CallSync ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเพียงแค่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

A : CallSync ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ตั้งแต่ประวัติการชำระเงินของลูกค้าไปจนถึงนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท

A : เทคโนโลยีของเรามีความแม่นยำสูงและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

A : CallSync ให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมอบรมและทรัพยากรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบการใช้งาน เทคนิคการใช้งานออนไลน์ คำถามที่พบบ่อย และช่องทางการสนับสนุนลูก เพื่อให้ประสบการณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องสำหรับลูกค้าของเรา

FAQ

A : CallSync ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเพียงแค่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 27001

A : CallSync ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ตั้งแต่ประวัติการชำระเงินของลูกค้าไปจนถึงนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท

A : เทคโนโลยีของเรามีความแม่นยำสูงและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

A : CallSync ให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมอบรมและทรัพยากรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบการใช้งาน เทคนิคการใช้งานออนไลน์ คำถามที่พบบ่อย และช่องทางการสนับสนุนลูก เพื่อให้ประสบการณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องสำหรับลูกค้าของเรา

Contact Us

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Resumatch ขอตัวอย่าง
หรือนำไปใช้งานกับองค์กร สามารถติดต่อทีมขายของเราได้ที่

Contact Us

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Resumatch ขอตัวอย่างหรือนำไปใช้งานกับองค์กรสามารถติดต่อทีมขายของเราได้ที่

Contact Us

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Resumatch ขอตัวอย่างหรือนำไปใช้งานกับองค์กร สามารถติดต่อทีมขายของเราได้ที่

MFEC PLC ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Contact for information

02 - 821 - 7999

Contact Helpdesk for Support

02 - 821 - 7979

MFEC Public Company Limited © 2022