Alibaba Cloud ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology

หากคุณกำลังวางแผนที่จะสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบ multi-Cloud หรือพิจารณาใช้บริการ Alibaba Cloud บทความนี้จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการของ Alibaba Cloud ได้ดียิ่งขึ้น ในบทความเปรียบเทียบนี้มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เช่น วิศวกร, สถาปนิก, ผู้ที่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายอื่นๆ เพื่อให้สามารถประเมินความแตกต่างของข้อเสนอบนระบบคลาวด์ของอาลีบาบา และเพื่อให้เข้าใจในบริการระบบคลาวด์ของอาลีบาบามากยิ่งขึ้น

โดยเปรียบเทียบระหว่าง Alibaba Cloud กับ Amazon Web Services (AWS) ในแง่ของข้อเสนอผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะและสถาปัตยกรรมโซลูชัน ในปัจจุบันการประมวลผล การเก็บข้อมูล เครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา (CDN) และผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัย ก็มีให้บริการผ่านผู้ให้บริการทั้งสองรายนี้ ด้วยบทความการเปรียบเทียบนี้เราหวังว่าจะเปิดเผยความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มคลาวด์ ทั้งสองแพลตฟอร์มเกี่ยวกับแนวคิด คำศัพท์และการใช้งานจริง

การเปรียบเทียบการบริการระหว่าง Alibaba Cloudและ AWS
ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงแผนที่การเปรียบเทียบการให้บริการแบบตัวต่อตัวระหว่าง AWS และ Alibaba Cloud (International Portal)

Compute

Description AWS Alibaba Cloud
Virtual Servers Elastic Compute Cloud (EC2) Elastic Compute Service (ECS)
GPU Servers EC2 Elastic GPUs Elastic GPU Service (EGS)
Auto Scale Auto Scaling Auto Scaling
Container Management Elastic Container Service (ECS) Container Service

Storage & CDN

Description AWS Alibaba Cloud
Object Storage Amazon Simple Storage Services (S3) Object Storage Service (OSS)
NoSQL Database DynamoDB ,SimpleDB Table Store
Content Delivery CloudFront Alibaba Cloud CDN
Shared File Storage Elastic File System (EFS) Network Attached Storage (NAS)

Networking

Description AWS Alibaba Cloud
Networking Virtual Private Cloud (VPC) Virtual Private Cloud (VPC)
Dedicated Network Direct Connect Express Connect
NAT Gateway NAT Gateway NAT Gateway
Load Balancing Elastic Load Balancing (ELB) Server Load Balancer (SLB)
Elastic IP Elastic IP Addresses Elastic IP
Cross-premises Connectivity VPN Gateway VPN Gateway

Databases

Description AWS Alibaba Cloud
Relational Database Relational Database Service (RDS) ApsaraDB for RDS
Cloud Native OLTP Database Aurora ApsaraDB for PolarDB
Caching ElastiCache ApsaraDB for Redis
Elastic Data Warehouse RedShift AnalyticDB for PostgreSQL AnalyticDB for MySQL
Serverless Query Service Athena Data Lake Analytics
NoSQL – Document Storage DocumentDB ApsaraDB for MongoDB
NoSQL – HBase N/A ApsaraDB for HBase
NoSQL – Time Series Database Timestream TSDB
Database Migration Database Migration Services (DMS) Data Transmission Service (DTS)
Database Backup Backup Database Backup (DBS)
Database Management N/A Data Management Service (DMS)

Security

Description AWS Alibaba Cloud
DDoS Mitigation AWS Shield – Standard Anti-DDoS Basic
DDoS Mitigation AWS Shield – Advanced Anti-DDoS Pro
Mobile Security N/A Mobile Security
Web Application Security Web Application Firewall (WAF) Web Application Firewall
Instance Security N/A Server Guard
Certificate Service Certificate Manager SSL Certificates Service

Monitoring & Management

Description AWS Alibaba Cloud
Monitoring CloudWatch CloudMonitor
Authentication and Authorization Identity & Access Manager (IAM) Resource Access Management
Encryption Key Management Service Key Management Service
Resource Orchestration CloudFormation Resource Orchestration Service

Domains & Websites

Description AWS Alibaba Cloud
Web Applications Elastic Beanstalk Web Hosting
Domain Name Route 53 Domains
Domain Name System (DNS) Route 53 Alibaba Cloud DNS

Analytics

Description AWS Alibaba Cloud
Big Data Processing Amazon EMR MaxCompute ,E-MapReduce
Data Visualization N/A DataV
Development Platform N/A DataWorks

Application Service

Description AWS Alibaba Cloud
Notification Service Amazon Simple Notification Service (SNS) Message Service
API Service API Gateway API Gateway
Log Service Amazon Kinesis Data Firehose Log Service
Email Sending and Receiving Amazon Simple Email Service DirectMail

Media Services

Description AWS Alibaba Cloud
Live Video Streaming AWS Elemental MediaLive ApsaraVideo Live
Media Transcoding Service AWS Elastic Transcoder ApsaraVideo for Media Processing

ทำไมต้องใช้ Alibaba Cloud ?
อาลีบาบาคลาวด์ เป็นบริษัทในเครือของอาลีบาบากรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มบริษัท E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 Alibaba Cloud ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการภายในของระบบนิเวศของอาลีบาบา เช่น Taobao, Tmall และ Alipay โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเหตุการณ์ Alibaba Single’s Day ทุกวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน

อาลีบาบาคลาวด์ เป็นผู้นำตลาดคลาวด์ในประเทศจีน ให้บริการกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ประมวลผลรูปแบบคลาวด์ และเซิร์ฟเวอร์ให้กับลูกค้าภายในจีนแผ่นดินใหญ่ ด้วยศูนย์ข้อมูลที่ครอบคลุมทั่ว 17 ภูมิภาคทั่วโลก Alibaba Cloud ไม่ได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในตลาดเอเชียเท่านั้น ตามรายงานของ Gartner การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด : บริการระบบคลาวด์สาธารณะทั่วโลก ในปี 2016 Alibaba Cloud เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่อันดับ 3 ของโลก

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการโยกย้ายข้อมูลหรือไม่ ?
หากคุณยังไม่แน่ใจหรือยังคงมีคำถามว่าทำไมคุณถึงต้องใช้ Alibaba Cloud ? พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ถึงการให้บริการการโยกย้ายข้อมูลของ Alibaba Cloud!

  • การให้บริการการโยกย้ายข้อมูลของ Alibaba Cloud
  • ให้บริการย้ายข้อมูลบนระบบคลาวด์และการดำเนินการใช้งานสำหรับลูกค้าองค์กร
  • บริการการโยกย้ายข้อมูลของเราได้รวมถึงการให้บริการการโยกย้ายแอปพลิเคชัน
  • การโยกย้ายข้อมูล และการดำเนินการใช้งานข้อมูล Big Data

ดูตารางการเปรียบเทียบจากลิงก์นี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมและโปรโมชันต่าง ๆ พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับได้จากลิงก์นี้