F5 Survey Shows Security Concerns Driving Rapid Adoption of Application Services

F5 Survey Shows Security Concerns Driving Rapid Adoption of Application Services

เอฟไฟว์ เผยผลสำรวจ ความกังวลด้านความปลอดภัย ขับเคลื่อนการใช้บริการแอปพลิเคชัน 

 

องค์กรธุรกิจที่มุ่งสู่คลาวด์ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานแอปพลิเคชั่นเป็นอันดับหนึ่ง
แซงหน้าประเด็นความพร้อมใช้งาน เป็นครั้งแรก

กรุงเทพฯ (วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560) –  เอฟไฟว์ เน็ตเวิร์ค (NASDAQ: FFIV) เผยรายงาน “สถานะการส่งมอบแอปพลิเคชันประจำปี 2560” (2017 Stage of Application Delivery report) ผลสำรวจจากลูกค้าจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าการเร่งปรับใช้คลาวด์ สร้างความต้องการด้านความปลอดภัยในส่วนการให้บริการด้านแอปพลิเคชั่น ได้แก่  การป้องกัน เว็บ แอปพลิเคชัน ไฟร์วอลล์ (WAF), ความปลอดภัยของโดเมนเนม  (DNSSEC)  และการปฏิเสธการให้บริการ (DDoS) เมื่อบริการแอปพลิเคชั่นมากขึ้น บ่อยครั้งที่ทรัพยากรต้องขยายตัวตาม ผู้ตอบแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนเข้าสู่การใช้ DevOps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ และขยายขีดความสามารถ  ในการทำโปรแกรม  ความต้องการความสามารถในการเพิ่มขยายระบบได้ (scalability)เข้ามาแทนที่ความต้องการ  ด้านความรวดเร็ว (speed) ในตลาดเนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการปรับใช้  DevOps  ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการส่งมอบซอฟต์แวร์ผสานเข้ากับการทำงานของส่วนพัฒนาและส่วนงานดำเนินการ

Mr.Watchara Jiracharoensuwan
Country Manager at F5 Networks

นายเอ็มมานูแอล บอนนาสซี่ รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอฟไฟว์ เน็ตเวิร์คส กล่าวว่า “แอปพลิเคชัน กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเอเชียแปซิฟิก จากเศรษฐกิจแบบออนดีมานด์ ที่เรียกร้องความเร็วและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ผลการสำรวจสถานะของการส่งมอบแอพลิเคชั่น ประจำปี 2560 แสดงให้เห็นว่ามีพลวัตใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคย และเปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ในการใช้งานของลูกค้าให้รวดเร็วขึ้น ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น  นั่นหมายถึง ธุรกิจต่างๆ ต้องพึ่งพางานด้านไอทีที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นศูนย์กลางและทำงานได้แบบ  โมบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับสถานที่ทำงานที่ใช้เทคโนโลยีแบบเข้มข้น”

รายงานสถานะของการส่งมอบแอพลิเคชั่น  ซึ่งเป็นการจัดสำรวจเป็นปีที่สาม ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ   แอปพลิเคชัน เซอร์วิส ที่ทำให้องค์กรขนาดใหญ่หันมาใช้แอปพลิเคชันที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ชาญฉลาดมากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น มืออาชีพด้านไอที เครือข่าย แอปพลิเคชั่น และซิเคียวริตี้ จากทั่วโลกกว่า 2,000 ราย ให้น้ำหนักกับการส่งมอบแอปพลิเคชันมากขึ้น ตั้งแต่การปรับใช้คลาวด์ ไปจนถึงความท้าทายด้านซิเคียวริตี้ที่เพิ่มขึ้น การส่งมอบซอฟต์แวร์แบบ DevOps การใช้ซอฟต์แวร์การควบคุมเครือข่ายหรือ SDN และอนาคตบริการแอปพลิเคชันในองค์กรขนาดใหญ่

สรุปข้อมูลสำคัญจากผลสำรวจ

จากผลสำรวจทั่วโลกในหลายภาคส่วนอุตสาหกรรมทั้งในระบบราชการ บริการการเงิน เทคโนโลยี และการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยบุคคลในหลายบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ระบบความปลอดภัยด้านไอที การพัฒนาแอปพลิเคชัน จวบจนถึงระดับผู้บริหาร  ประเด็นหลักๆ ที่ได้จากผลการสำรวจ ได้แก่

  • ความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรก ส่วนการโจมตีที่ซับซ้อนมากขึ้นถือเป็นความท้าทายอันดับแรกเช่นกัน ทีมงานด้านความปลอดภัยให้ความสำคัญในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้ไฟล์วอลล์แบบดั้งเดิม และการใช้พารามิเตอร์ขององค์กรแบบเก่าที่ล้าสมัย เนื่องจากแฮคเกอร์มุ่งเป้าโจมตีไปที่แอปพลิเคชันทั่วโลก การบริการด้านความปลอดภัยจึงถูกวางไว้ในอันดับต้นๆ โดยมีแผนดำเนินงาน คือการลดการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หรือ  Distributed Denial of Service :DDoS (21%)  การเพิ่มความปลอดภัยให้กับโดเมนเนม DNS Security Extensions:DNSSEC (25%) และบริการเว็บแอพลิเคชั่น ไฟร์วอลล์ (20%) จากข้อมูลการสำรวจของบริษัทต่างๆ ที่รวมถึง องค์กรที่ให้ความสำคัญในการใช้คลาวด์ก่อน มีความเชื่อมั่นว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าจะถูกโจมตีในระดับแอปพลิเคชัน ทำให้ต้องติดตั้ง เว็บ แอพลิเคชั่น ไฟล์วอลล์ (WAF:Wb Application Firewall)
  • ปี2560 จะเป็นยุคทองของคลาวด์ที่ต้องชาญฉลาดขึ้น : เพราะปัจจุบันเป็นโลกของการใช้คลาวด์แบบหลากหลายจุดประสงค์  อาทิ สี่ในห้าของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ไฮบริดคลาวด์ และเกือบหนึ่งในสาม (32%) ของผู้ตอบแบบสำรวจ ระบุว่าในปีนี้จะจัดซื้อโซลูชั่น และใช้บริการเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นคลาวด์สาธารณะ ( public cloud IaaS)  เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน ยิ่งกว่านั้น บริษัทใช้แอปมากขึ้นเท่าใด ก็จะสร้างแรงจูงใจที่สำคัญเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุผลสูงสุดในการใช้คลาวด์ โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการใช้งานแอพสูงกว่า  3,000+ แอป รายงานว่าใช้เแอป บนคลาวด์มากที่สุด
  • จำนวนการใช้งานแอปพลิเคชันเซอร์วิสจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย องค์กร ระบุว่า มี 14 แอปเซอร์วิสที่ใช้งานในปัจจุบัน (เพิ่มจาก 11 แอปเซอร์วิส ในปี 2559) และยังมีแผนการใช้งานเพิ่มเป็น 17 แอปในอีก 12 เดือนข้างหน้า
  • การเพิ่มขยายส่วนปฏิบัติการ และความสามารถในการทำโปรแกรม พุ่งขึ้นสู่ลำดับสูงสุดของ DevOps การเพิ่มขึ้นของแอปเซอร์วิส และการขยายคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรจะเปลี่ยนเข้าสู่การทำงานแบบอัตโนมัติและสอดประสานทั้งหมดทุกสภาพแวดล้อมเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติการที่สามารถเพิ่มขยายได้ โดยพบว่ากว่ากึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจุบัน มองว่าโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ API และเท็มเพลทต่างๆ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นจาก 31% และ 22% ในปีที่แล้ว ตามลำดับ  ความสามารถในการเพิ่มขยายและลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการ (OpEx : operation expense) เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอันดับต้นๆ ของการใช้เฟรมเวิร์ค SDN (Software Defined Network) และบริษัทต่างๆ แสดงท่าทีที่จะขยับเข้าสู่มาตรฐานกลาง โดย 39% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากผลสำรวจในปี 2560 ระบุว่ามีการพึ่งเฟรมเวิร์คเพียงหนึ่งเดียว เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นเดียวกันนี้จำนวน 32% ในการสำรวจประจำปี  2559

Additional Resources

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลพร้อมใช้งานที่ f5.com/SOAD:

เกี่ยวกับเอฟไฟว์

เอฟไฟว์ (NASDAQ: FFIV) ช่วยให้แอปพลิเคชั่นเข้าถึงผู้ใช้บริการได้รวดเร็วขึ้น ชาญฉลาดขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองผู้ให้บริการและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจสินค้าเพื่อการบริโภคต่างๆ  เอฟไฟว์นำเสนอโซลูชั่นคลาวด์และระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งข่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐานแอปพลิเคชั่นได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องความรวดเร็วและการควบคุมการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ f5.com. และติดตามทวิตเตอร์ของเอฟไฟว์ได้ที่ @F5NetworksAPJ  หรือเยี่ยมชมข้อมูลของเอฟไฟว์ พันธมิตรของเอฟไฟว์และเทคโนโลยีต่างๆ ของเอฟไฟว์ ใน LinkedIn และ Facebook

F5 is a trademark or service mark of F5 Networks, Inc., in the U.S. and other countries. All other product and company names herein may be trademarks of their respective owners.

F5 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการของ F5 Networks, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ผลิตภัณฑ์และชื่ออื่นๆของบริษัทที่กล่าวในเอกสารนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตหรือผลประกอบการด้านการเงินในอนาคตซึ่งมีความเสี่ยงและไม่แน่นอน  ข้อความดังกล่าวสามารถตีความด้วยคำต่างๆ อาทิ “อาจจะ” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “วางแผน” “คาดการณ์”  “เชื่อ” “ประมาณ” “ทำนาย” “ ศักยภาพ” หรือ “ดำเนินต่อเนื่อง” หรือคำเหล่านี้ในเชิงปฏิเสธหรือเปรียบเทียบ  ข้อความที่มีคำดังกล่าวเป็นเพียงการทำนายและผลลัพธ์ที่แท้จริงจะแตกต่างไปจากการคาดการณ์ในข้อความเหล่านึ้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้งข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารของบริษัทที่ให้ไว้กับตลาดหลักทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three + eleven =