ให้ RPA เป็น

เพื่อนร่วนงานของคุณ

ใช้ RPA เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อ RPA สามารถทำให้พนักงานทุกคนสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับใช้งานได้เป็นของตัวเอง รวมถึงได้รับประโยชน์จากการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเปลี่ยน Business Process

ให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ด้วย RPA

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ

 

ใช้งานง่าย ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้เป็นของตัวเอง

 

ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับการทำงานแบบ 24×7

 

ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ และลดข้อผิดพลาดที่เป็น Human error

 

ใช้เวลาที่เหลือไปกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้มากขึ้น

RPA เข้าไปช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไบ้าง

ฝ่ายบุคคล

จัดข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน การงานด้านเอกสารที่ต้องทำเป็นประจำทุกเดือน

ฝ่ายการเงิน

ช่วยจัดการระบบการชำระเงิน งานเกี่ยวกับงานเอกสาร ใบแจ้งหนี้ หนังสือสัญญา 

งานบริการลูกค้า

นำข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ สร้างการนัดหมาย หรือเอกสารเกี่ยวกับการชำระเงิน

งาน Supply Chain

บริหารจัดการระบบคลังสินค้า เตรียมข้อมูลสำหรับวางแผนงานและจัดหา Supplier

งาน IT

ตรวจสอบงานบำรุงรักษา ส่ง Email การจัดการรหัสผ่าน การสำรองและกู้คืนข้อมูล

กลุ่มงานประกัน

แจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกัน งานกรมธรรม์ และการเคลมประกัน

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดย ให้ RPA ช่วยทำสิ่งเหล่านี้

null

เข้าใช้งาน Application ประจำวัน

null

จัดการกับไฟล์ – โฟลเดอร์

null

อ่านและนำข้อมูลเข้าสู่ Database

null

เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจาก Website

null

เชื่อมต่อกับระบบ AIPs

null

คัดแยกข้อมูลจาก PDFs, Email หรือ ไฟล์เอกสาร

null

เปิด Email และไฟล์แนบ

null

ช่วยในเรื่องการคำนวณ

ดูแลและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรของคุณให้ดีขึ้นด้วย

UiPath ผู้นำเทคโนโลยี RPA ชั้นนำระดับโลก

โดยทีมงานมืออาชีพจาก MFEC

Fastest growing

Enterprise software company in history

7,000+

ลูกค้าระดับองค์กร

600+ ในอาเซียน

230+ ในสิงคโปร์

60+

ลูกค้าหน่วยงานรัฐบาล

จากระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น

 

2,900+

พนักงานของ UiPath

$1B+

จากการลงทุนใน ปี 2017 – 2019

RPA Developer

 • พัฒนาและออกแบบกระบวนการ (Process) ให้เป็นอัตโนมัติ จากเครื่องมือ software RPA
 • ติดตั้งระบบ RPA ในส่วนของ Robot , Process ,Code ต่างๆเข้าสู่ระบบ
 • เฝ้าระวังและติดตาม รวมถึงสนับสนุน หลังจากพัฒนากระบวนการเรียบร้อยแล้ว

 

Project Manager

 • บริหารจัดการโครงการ ทีมงาน รวมถึงงานต่างๆในโครงการ และให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย เสร็จตรงตามเวลา
 • วางแผนการดำเนินงาน ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานของทีมงาน
 • บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ รวมถึงการทำแผนรับมือกรณีฉุกเฉิน

 

 

Business Analyst

 • เก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากทางผู้ใช้งาน 
 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารในรูปแบบของ PDD Format เพื่อนำส่งให้กับทางผู้ใช้งานตรวจสอบ
 • รวบรวมข้อมูลและผลทดสอบ (test case) ก่อนส่งมอบโครงการ

 

 

Solution Architect

 • ออกแบบโซลูชั่น และสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้าง (Architecture) เพื่อใช้กับโครงการให้เหมาะสม
 • ติดตั้งระบบ software license ตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดฝึกอบรมเพื่อส่งมอบความรู้ของกระบวนการระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน

 

 

Professional Services

ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้าน IT กว่า 20 ปี ของ ทีมงานจาก MFEC Professional service และลูกค้ากว่า 30 ราย ทั้งในและต่างประเทศ คุณจึงมั่นใจได้ ในความเชี่ยวชาญในการทำงานของทาง MFEC จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

RPA Developer

 • พัฒนาและออกแบบกระบวนการ (Process) ให้เป็นอัตโนมัติ จากเครื่องมือ software RPA
 • ติดตั้งระบบ RPA ในส่วนของ Robot , Process ,Code ต่างๆเข้าสู่ระบบ
 • เฝ้าระวังและติดตาม รวมถึงสนับสนุน หลังจากพัฒนากระบวนการเรียบร้อยแล้ว

 

 

Project Manager

 • บริหารจัดการโครงการ ทีมงาน รวมถึงงานต่างๆในโครงการ และให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย เสร็จตรงตามเวลา
 • วางแผนการดำเนินงาน ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานของทีมงาน
 • บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ รวมถึงการทำแผนรับมือกรณีฉุกเฉิน

 

 

Business Analyst

 • เก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้จากทางผู้ใช้งาน เพื่อนำส่งให้กับทางทีมพัฒนา
 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารในรูปแบบของ PDD Format เพื่อนำส่งให้กับทางผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง
 • รวบรวมข้อมูลและผลทดสอบ (test case) ก่อนส่งมอบโครงการ

 

Solution Architect

 • ออกแบบโซลูชั่น และสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้าง (Architecture) เพื่อใช้กับโครงการให้เหมาะสม
 • ติดตั้งระบบ software license ตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดฝึกอบรมเพื่อส่งมอบความรู้ของกระบวนการระหว่างทีมผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน

 

 

Professional Services

ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้าน IT กว่า 20 ปี ของ ทีมงานจาก MFEC Professional service และลูกค้ากว่า 30 ราย ทั้งในและต่างประเทศ คุณจึงมั่นใจได้ ในความเชี่ยวชาญในการทำงานของทาง MFEC จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MFEC UiPath Diamond Partner

MFEC ได้เข้าเริ่มต้นพัฒนา RPA และร่วมมือกับบริษัท UiPath ภายใต้ RPA Platform ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และด้วยความสามารถในการพัฒนา คุณภาพของทีมงาน พัฒนายอดขาย และความเชี่ยวชาญด้าน RPA ทำให้ปัจจุบัน MFEC ได้รับตำแหน่ง Diamond Partner level กับทาง UiPath และนอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2562 MFEC ยังได้รับรางวัล strategic partner of the year -Thailand ที่ช่วยการันตีความสามารถในการดูแล จัดการ ให้คำปรึกษา และพัฒนาโซลูชั่น RPA ได้แบบครบวงจรและเป็นการทำให้เห็นถึงความสามารถของทีมงานที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

Explore our solution demos

The video demos show the various features of the UiPath platform and aim to differentiate the UiPath offering from alternatives

Knowledge Sharing Community

Automation Classroom ห้องเรียนที่จะพาคุณก้าวข้ามไปสู่การทำงานรูปแบบใหม่ ด้วยเทคนิคเจ๋งๆ จากเหล่า RPA Developer ของ MFEC

บทความที่แบ่งปันความรู้และเทคนิคการทำงานในแง่มุมต่างๆ ร่วมกับ RPA โดย RPA Developer ผู้เชี่ยวชาญจาก MFEC

ติดต่อ email : ps-bsm@mfec.co.th
หรือ scan QR code ผ่านช่องทาง LINE QA