MFEC Team Star Award 1/2018

MFEC Team Star Award 1/2018

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา MFEC ได้จัดงานมอบรางวัล MFEC Team Star Award” ครั้งที่ 1 ตาม Core Value ของบริษัท “Passion, Professional, Teamwork” ด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้พนักงานทำงานด้วย Passion ให้ได้ผลงานที่เป็นมืออาชีพ และร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายความสำเร็จในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกแรกของปี 2018 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้แก่ แผนก Information Security ที่ผ่านการประเมินการให้บริการของลูกค้า ได้รับความไว้วางใจและทำงานร่วมกันอย่างดีมาตลอด

Talent จะดึงดูด talent เข้าด้วยกัน ถ้าอยากได้คนเก่งมาทำงาน เราก็ต้องเก่งให้เค้าเห็นให้เค้าอยากทำงานด้วย” ข้อคิดดีๆ จากคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร Chief Executive Officer (CEO) ที่กล่าวให้แง่คิด สร้างแรงและพลังใจในการทำงาน ปิดท้ายกับการมอบเสื้อ Jacket MFEC Limited Edition ให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ทีม Infosec อีกด้วย

สำหรับเสื้อ Jacket MFEC Limited Edition พนักงานที่สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของ สามารถติดตามหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ได้รับเสื้อ Jacket ไปใส่เก๋ๆ แล้ว