21 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

20 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

19 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

18 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

17 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

16 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

15 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

14 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

13 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

12 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

11 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

10 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

9 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

8 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

7 June 2021 10:30 a.m.

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม = 0
ผู้ติดเชื้อสะสม และอยู่ระหว่างรักษา = 0
รักษาหาย = 6

ประกาศฉบับที่ 5/2564

ประกาศฉบับที่ 5/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

ประกาศฉบับที่ 5/2564

ประกาศฉบับที่ 4/2564

ประกาศฉบับที่ 4/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศฉบับที่ 4/2564

ประกาศฉบับที่ 3/2564

ประกาศฉบับที่ 3/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ประกาศฉบับที่ 3/2564

 

ประกาศฉบับที่ 2/2564

ประกาศฉบับที่ 2/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

ประกาศฉบับที่ 2/2564

ประกาศฉบับที่ 1/2564

ประกาศฉบับที่ 1/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศฉบับที่ 1/2564
 

ประกาศฉบับที่ 7/2563

ประกาศฉบับที่ 7/2563

แนวทางการปฏิบัติ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (การกลับเข้ามาทำงานหลังเทศกาลปีใหม่ 2564) สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศฉบับที่ 7/2563
 

ประกาศฉบับที่ 6/2563

ประกาศฉบับที่ 6/2563

แนวทางการปฏิบัติ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ประกาศฉบับที่ 6/2563

ประกาศฉบับที่ 5/2563

ประกาศฉบับที่ 5/2563

แนวทางการปฏิบัติงานกรณีการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศฉบับที่ 5/2563

ประกาศฉบับที่ 4/2563

ประกาศฉบับที่ 4/2563

มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศฉบับที่ 4/2563

ประกาศฉบับที่ 3/2563

ประกาศฉบับที่ 3/2563

แนวทางการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศฉบับที่ 3/2563

ประกาศฉบับที่ 2/2563

ประกาศฉบับที่ 2/2563

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศฉบับที่ 2/2563

ประกาศฉบับที่ 1/2563

 

ประกาศฉบับที่ 1/2563

ประกาศแนวทางการปฏิบัติ กรณีแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศฉบับที่ 1/2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 9/2564

ประกาศฉบับที่ 9/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 9/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 9/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 8/2564

ประกาศฉบับที่ 8/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 8/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 8/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 7/2564

ประกาศฉบับที่ 7/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 7/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 6/2564

ประกาศฉบับที่ 6/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 6/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 5/2564

ประกาศฉบับที่ 5/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 5/2564
 

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 4/2564

ประกาศฉบับที่ 4/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 4/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 3/2564

ประกาศฉบับที่ 3/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 3/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 2/2564

ประกาศฉบับที่ 2/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 2/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 1/2564

ประกาศฉบับที่ 1/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 1 ม.ค. 2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 1/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 3/2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 21 มี.ค. 2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 3/2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 2/2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 20 มี.ค. 2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 2/2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 1/2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 19 มี.ค. 2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 1/2563