Data Café Fellowship Program Batch 2

Data Café Fellowship Program Batch 2

Data Café Fellowship Program โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพระยะสั้น 3 เดือน  จัดโดย Data Café Thailand สังคมออนไลน์ที่จะกลายเป็น Community หลักของประเทศในด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้าน Data Science และ Big Data

ซึ่ง Data Cafe Thailand เกิดขึ้นจากภาคีความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและเอกชน อย่างบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาและวิจัยงานด้าน Data Science และ Big Data ตลอดจน ตั้งเป้าผลิตบุคลากร “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist”

ในรอบที่ผ่านมา Data Café Fellowship Program ใช้เวลากว่า 3 เดือน ในการบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั้ง 21 คน จากการตั้งโจทย์จริง ฝึกจริง เล่นจริง คัดเลือกจนมาได้สุดยอด Fellow ที่เป็น Data Scientist ตัวจริงทั้งหมด 6 คน กับการทำผลงานได้โดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ และนำไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริงได้มากที่สุด

และในครั้งนี้ Data Café Fellowship Program Batch 2 ได้รับการสนับสนุนจาก SCG มาเป็น Sponsor รายใหญ่ โดยผู้ที่จบโครงการในครั้งนี้ จะได้โอกาสร่วมเป็น 1 ใน Fellowship เพียงไม่กี่คนของ Data Café Thailand ที่ได้รับประกาศนียบัตรการันตีความรู้และยกระดับขีดความสามารถของตนเองจนเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าอาชีพ Data Scientist เป็นอีก 1 อาชีพสุดฮอตของผู้คนในยุคดิจิทัล

หมายเหตุ:

  1. Data Café Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโครงการ รวมถึง Mentorship ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2. ผู้เข้าอบรมต้องทำกิจกรรมทุกหัวข้อของโครงการ จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Data Café Thailand
  3. สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon Day และเข้าร่วมโครงการ Data Cafe Fellowship Program (ระยะเวลา 3 เดือน) ต้องเตรียม Notebook มาเอง  

คำถามที่พบบ่อย

1.ทำงานประจำอยู่แต่ได้คัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ จำเป็นต้องลาออกจากงานไหม?

ตอบ : ไม่จำเป็น เพราะ Data Café Fellowship Program เรียนเฉพาะช่วงเย็นวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ไม่กระทบกับงานประจำ

2.มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือไม่?

ตอบ : ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

3.รับจำนวนกี่คน?

ตอบ : รอบแรกคัดเลือกจำนวน 60-70 ท่าน ในวัน Hackathon Day จะคัดเหลือ 20-30 ท่าน ทั้งนี้หากมีผู้สนใจจำนวนมาก ทางอาจารย์และ Mentorship จะพิจารณาขยายจำนวนผู้ร่วมอบรมเพิ่มตามความเหมาะสม

4.คนไม่มีประสบการณ์โดยตรง ไม่ได้เก่งทางด้าน IT หรือเป็น Development มาก่อนสามารถสมัครได้ไหม?

ตอบ : สามารถสมัครได้ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.Reference ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับ Data Science ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ?

ตอบ : ได้ทั้ง 2 ภาษา

 

แผนที่อาคาร SJ Infinite One (สำหรับกิจกรรม Hackathon Day)

 

แผนที่ Data Café Room อาคารวิศวฯ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำหรับฝึกอบรม)